Troldbykællingen – kender du hende?

Hvis du har lyst til at møde hende, så skal du køre til Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge og følge stien som går forbi Polariscentret. På toppen, på skrænten til Ejby Ådal møder du Trolbykællingen. Hun har den smukkeste udsigt over Isefjordens inderbredning, hun kan se til Bognæs, Orø og ind i Holbæk fjor. Hun er en sten, en bautasten.

Det siges at en trold fra Tuse Næs ville ødelægge Kirke Hyllinge Kirke, for han var træt af at høre på kirkeklokkerne. Han tog en stor sten og kylede den mod kirken. Der var dog slet ikke kraft nok i kastet, for stenen landede på Kyndeløse mark, hvor den står i dag som bautasten.

Det siges også at stenen vender sig, når den lugter nybagt brød.

Hvorfor den har fået navnet Troldbykællingen, ved vi ikke noget om, men det hænger måske sammen med, at nogle forbinder stenen med sagnet om kong Olav og troldkællingen. Dette sagn kan du læse om ved at klikke ind på Svanholmstenen – men den historie må du få en anden gang.

Asta Rasmussen

Lejre Turistforening

Indgangen til underverdenen i Lejre St.

I den østlige ende af Lejre Stationsby rejser jernbanedæmningen sig som en imponerende høj jordmur. Jernbanen skulle føres over ådalen og åen skulle føres igennem dæmningen. Det skete ved at lave en tunnellignende gennemføring, der også er ret imponerende. På østsiden af den tunnel er det sat en gangbro op, som kan føre vandrere tørskoet gennem jernbanedæmningen, hvis ikke åens vandstand forhindrer det. Indgangen – især fra sydsiden – kan virke lidt skræmmende. Efter en dejlig tur under de grønne trækroner med fuglesang og langs den rivende strøm i Lavringe Å, kommer man til tunnelen, der efter idyllen virker som en indgang til underverden; den underverden som den græske sagnfigur Orfeus gik ned i i håbet om at blive genforenet med sin elskede Eurydike. Inde i tunnelen bliver det mørkt og køligt. Historien om Orfeus og Eurydike endte tragisk, vi andre kan heldigvis vende tilbage til livet, solen og varmen på nordsiden af dæmningen.

Man finder indgangen til tunnelen fra sydsiden af dæmningen ved at gå ind fra Højbyvej på det grønne areal ved åen, hvor Skjoldungestien også går. Følg stien langs Lavringe Å. På en bro passerer man Langvad Å, der løber sammen med Lavringe Å for at blive til Kornerup Å. Hvor de to åer løber sammen mødes også tre sogne: Allerslev, Rorup og Glim. Det er også stedet hvor tre herreder mødes: Voldborg, Ramsø og Sømme Herreder.  Et sådant sted – hvor tre herreder mødtes – var tidligere i folkeoverleveringen forbundet med en særlig kraft, så stedet er i mere en èn forstand mytisk!

Fra nord kan man komme til “hullet” i dæmningen fra Ledreborg Alle ved Maglebro og følge åen herfra mod syd.

Dejligheden ligger i Lejre

Dejligheden er et landskab i Horns Herred sydøst for Bramsnæs Vig, hvor halvøen Bramsnæs går ud i Isefjordens inderbredning i nærheden af Ejby og landsbyen Englerup.

Området er en del af det, som betegnes “de sjællandske alper”] og omfatter en række lange skrænter med en højde på 40-50 meter, som giver mulighed for udsigt over halvøen og vigen blandt andet fra “Dejlighedsbakken”.

I området boede Christian Winther i den første tid af sit ægteskab, og også digterne Henrik PontoppidanFrank Jæger og Cai M. Woel har haft tilknytning til stedet og brugt det i deres værker.

Det er for mig en evig glæde, at kunne vise det frem til venner og familie, jeg synes at det er en enestående udsigt. Hvis dette sted lå i udlandet ville det være et berømt turistmål. Det ville være en gevinst for Lejre turistmsæssigt, hvis der var en trappe op til skrænten ved Elverdamsvej og man placerede en bænk der.

Med venlig hilsen

Kurt Wollesen

Best. Medlem i Lejre Turistforening

Lær Osager at kende !

Karl Frandsen, Osager, fortæller om og viser os rundt i Osager.

 

Søndag d. 1. maj kl. 14, Hvalsøvej 23, Osager

Vi serverer også kaffe!

Alle er velkomne

Lær din kommunes hemmeligheder at kende !

Lejre Turistforening

 

Osager – en landsby med mange historier

Lejre Turistforening inviterer til byvandring i Osager søndag d. 1. maj kl. 14. Man mødes hos Karl Frandsen, Hvalsøvej 23 i Osager. Karl Frandsen, hvis familie har boet i Osager i generationer, vil fortælle om stedet og tage deltagerne med på en vandring gennem byen. Lejre Turistforening vil med dette arrangement tage hul på en ny række af tilbud til kommunens borgere under overskriften: Lær din kommunes hemmeligheder at kende ! Turistforeningen vil forsøge at arrangere lignende byvandringer i andre af kommunens lokalområder – man vil få lokale til at fortælle om deres sted. I Turistforeningen arbejder man for at gøre kommunen mere tiltrækkende at besøge for turister udefra, men Turistforeningen arbejder også for at give kommunens egne borgere en mulighed for få mere at vide om kommunens kvaliteter – de kendte og de mere ukendte. Osager – som mange andre lokalsamfund  – gemmer på mange gode historier, som fortjener at blive fortalt til turisten udefra og til kommunens egne borgere

Velkommen til Lejre Turistforenings hjemmeside

Formålet med Lejre Turistforening er:

At medvirke til udviklingen af en turisme, der bygger på kvalitet, bæredygtighed samt synergi mellem lokalbefolkningen og turisternes interesser.

At være i dialog med foreningens medlemmer, lokalbefolkningen og andre relevante interesseorganisationer om forhold der vedrører turisme i bred forstand.

At bidrage til borgernes og myndighedernes forståelse for turismens positive betydning for Lejre Kommune.