Se op til kongen

Over for Eghøjgård på Landevejen 129 nordøst for Kirke Såby er der en lille lund. Her finder man en mindestøtte for Frederik VII, som er opsat i 1879. Øverst på en imponerende sandstensokkel ser man bronzebusten med kongen, der skuer ud over sit kongerige. Der blev rejst mange statuer og buster til minde om Frederik VII, Grundlovens fader, over hele landet. Kongen var utroligt populær og blev også omtalt som Frederik Folkekær, hvilket kommer til udtryk i hans valgsprog ”Folkets kærlighed – min styrke”. Ud over Grundloven huskes kongen mest for sin forbindelse med Louise Rasmussen, den senere grevinde Danner. Mindestøtten er markant i sin størrelse og højde. Som beskuer skal man nok føle sig underdanig. Busten er finansieret ved tre års indsamling blandt områdets bønder. Frederik VII har i øvrigt været den mest skovinteresserede konge, så det er passende, at mindesmærket står i en lund.

Troldbykællingen – kender du hende?

Hvis du har lyst til at møde hende, så skal du køre til Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge og følge stien som går forbi Polariscentret. På toppen, på skrænten til Ejby Ådal møder du Trolbykællingen. Hun har den smukkeste udsigt over Isefjordens inderbredning, hun kan se til Bognæs, Orø og ind i Holbæk fjor. Hun er en sten, en bautasten.

Det siges at en trold fra Tuse Næs ville ødelægge Kirke Hyllinge Kirke, for han var træt af at høre på kirkeklokkerne. Han tog en stor sten og kylede den mod kirken. Der var dog slet ikke kraft nok i kastet, for stenen landede på Kyndeløse mark, hvor den står i dag som bautasten.

Det siges også at stenen vender sig, når den lugter nybagt brød.

Hvorfor den har fået navnet Troldbykællingen, ved vi ikke noget om, men det hænger måske sammen med, at nogle forbinder stenen med sagnet om kong Olav og troldkællingen. Dette sagn kan du læse om ved at klikke ind på Svanholmstenen – men den historie må du få en anden gang.

Asta Rasmussen

Lejre Turistforening

Indgangen til underverdenen i Lejre St.

I den østlige ende af Lejre Stationsby rejser jernbanedæmningen sig som en imponerende høj jordmur. Jernbanen skulle føres over ådalen og åen skulle føres igennem dæmningen. Det skete ved at lave en tunnellignende gennemføring, der også er ret imponerende. På østsiden af den tunnel er det sat en gangbro op, som kan føre vandrere tørskoet gennem jernbanedæmningen, hvis ikke åens vandstand forhindrer det. Indgangen – især fra sydsiden – kan virke lidt skræmmende. Efter en dejlig tur under de grønne trækroner med fuglesang og langs den rivende strøm i Lavringe Å, kommer man til tunnelen, der efter idyllen virker som en indgang til underverden; den underverden som den græske sagnfigur Orfeus gik ned i i håbet om at blive genforenet med sin elskede Eurydike. Inde i tunnelen bliver det mørkt og køligt. Historien om Orfeus og Eurydike endte tragisk, vi andre kan heldigvis vende tilbage til livet, solen og varmen på nordsiden af dæmningen.

Man finder indgangen til tunnelen fra sydsiden af dæmningen ved at gå ind fra Højbyvej på det grønne areal ved åen, hvor Skjoldungestien også går. Følg stien langs Lavringe Å. På en bro passerer man Langvad Å, der løber sammen med Lavringe Å for at blive til Kornerup Å. Hvor de to åer løber sammen mødes også tre sogne: Allerslev, Rorup og Glim. Det er også stedet hvor tre herreder mødes: Voldborg, Ramsø og Sømme Herreder.  Et sådant sted – hvor tre herreder mødtes – var tidligere i folkeoverleveringen forbundet med en særlig kraft, så stedet er i mere en èn forstand mytisk!

Fra nord kan man komme til “hullet” i dæmningen fra Ledreborg Alle ved Maglebro og følge åen herfra mod syd.

Dejligheden ligger i Lejre

Dejligheden er et landskab i Horns Herred sydøst for Bramsnæs Vig, hvor halvøen Bramsnæs går ud i Isefjordens inderbredning i nærheden af Ejby og landsbyen Englerup.

Området er en del af det, som betegnes “de sjællandske alper”] og omfatter en række lange skrænter med en højde på 40-50 meter, som giver mulighed for udsigt over halvøen og vigen blandt andet fra “Dejlighedsbakken”.

I området boede Christian Winther i den første tid af sit ægteskab, og også digterne Henrik PontoppidanFrank Jæger og Cai M. Woel har haft tilknytning til stedet og brugt det i deres værker.

Det er for mig en evig glæde, at kunne vise det frem til venner og familie, jeg synes at det er en enestående udsigt. Hvis dette sted lå i udlandet ville det være et berømt turistmål. Det ville være en gevinst for Lejre turistmsæssigt, hvis der var en trappe op til skrænten ved Elverdamsvej og man placerede en bænk der.

Med venlig hilsen

Kurt Wollesen

Best. Medlem i Lejre Turistforening