Tre kufferthanke placeret i naturen

”Tre kufferthanke placeret i naturen”.

Munkholmbroen blev indviet den 4. juni 1952. Der var gået mange år før end broen endelig stod klar, helt tilbage i 1920 begyndte man at tale om en broforbindelse eller dæmning mellem Hornsherred og Munkholm.

Der var en del modstand mod en dæmning deriblandt Naturfredningsforeningen og ejeren af Eriksholm på Munkholmsiden, som ønskede en bro i stedet for en dæmning af hensyn til dyre- og fiskelivet i Tempelkrogen. Sagen blev indbragt for Fredningsnævnet og Landvæsenskommisionen og her afsagde man i 1928 en kendelse, at der skulle være fri vandgennemstrømning til og fra Tempelkrogen. Men på grund af økonomi i Holbæk blev sagen opgivet indtil videre. I 1937 blev planerne igen taget frem, men først efter krigen kom der for alvor gang i projektet. Grev F.C.R. Scheel var også imod projektet og i mellemkrigstiden havde han inviteret statsminister Stauning ud for at se på naturværdierne, som han mente ville blive ødelagt.

Trafikminister Jørgen Jørgensen indviede broen ved at klippe en hvid silkesnor over. Men Grev Scheel var stadig ikke tilfreds med broen, som han kaldte ”tre kufferthanke placeret i naturen”.

Med venlig hilsen

Kurt Wollesen

Lejre Turistforening

Kilde: Lokalhistoriker, Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsmedlem Flemming Damgaard Larsen.

Foto: Kurt Wollesen