De grå huse

De grå huse – et minde om fortidens synder og med fremtids perspektiv

Hvalsø blev i februar – marts 1984 brændpunktet i en større miljøsag, der gjorde byen landskendt. Stengårdens Losseplads, der ligger syd for Roskildevej kort efter bygrænsen, havde i 1970erne og begyndelsen 1980erne modtaget en hel del kemikalieholdigt affald, en stor del af affaldet indeholdt fenol. Fra lossepladsen sivede der fenolholdigt vand ud.

De lokale aviser kunne i februar 1984 fortælle, at der var nedgravet affald med et indhold af 400 kg fenol på Stengårdens Losseplads, og at det truede drikkevandet i Hvalsø. Der blev hurtigt indsamlet 700 underskrifter i byen med kravet om at kommunen snarest lukkede lossepladsen. I første omgang ville kommunen ikke følge kravet. Det kom til demonstrationer ved lossepladsen. Demonstranterne forhindrede lastbilerne i at køre ind på pladsen med affald. Et stort opbud af politi fik ophævet blokaden. Sagen endte med, at kommunen lukkede lossepladsen.

For at forhindre at udsivende forurenet vand fra lossepladsen skal sive ind i det øvrige grundvand, har Roskilde Amt og senere Region Sjælland siden 1995 pumpet forurenet vand fra undergrunden ved lossepladsen op og renset det oppumpede vand for at lede det ud i grusgraven nord for Roskildevej.

Det har de grå bygninger været brugt til indtil 2016, hvor regionen etablerede et forsøgsanlæg for udvikling af metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening.

Det løser mysteriet med de to grå bygninger og giver den forbikørende et håb om, at problemer med kemikalie forurenet grundvand kan løses.

Hans Jørgen L. Larsen

Lejre Turistforening