Kirke Hyllinge Kirke med bronzealderhøj og vikingebegravelser.

Nord for Kirke Hyllinge Kirke ligger der en gravhøj uden for kirkegårdsmuren. Gravhøjen er ikke undersøgt, men den er formodentlig fra bronzealderen.  For nogle år siden foretog Roskilde Museum en udgravning af området omkring gravhøjen i håbet om at finde en gård fra Vikingetiden eller tidlig middelalder. Man fandt ikke nogen gård, men til gengæld fandt man 28 begravelser fra Vikingetiden, fra 8. – 10. århundrede. De døde var begravet efter hedensk skik. Gravfeltet har formodentlig været større end det udgravede felt og har strakt sig ind på kirkegårdsområdet og parkeringspladsen foran kirken. Det var tydeligt, at gravpladsen havde haft sit udgangspunkt i gravhøjen, der er bakkens højeste punkt. Kirken er så blevet opført ovenpå /tæt ved  gravfeltet fra Vikingetiden og bronzealderhøjen. Den nuværende kirke er fra o. 1100 og er dermed en af de ældste stenkirker på Sjælland. Formodentlig har der været en trækirke på stedet før den nuværende.

Ved kristendommens indførelse i Hyllinge har man åbenbart valgt at fastholde en kontinuitet mellem de hedenske begravelser og så den nye tro og dens begravelser. Det ser ikke ud til, at det er den sejrende kristendom, der vil triumfere ved at lægge kirken op ad fortidens gravmæler, men at kirken er blevet bygget på dette markante sted i området – tæt ved forfædrenes grave – for at fastholde forbindelsen bagud og for at den nye religions kraft også skulle komme forfædrene til gavn; sådan som man meget håndfast har tænkt det andre steder i landet, hvor kirken er bygget tæt ved eller oven over en gravhøj fra Bronzealder eller Vikingetid.

 

Hans Jørgen L. Larsen

Lejre Turistforening