2 gravstene – Ane Sofies og Johans

På gravstenen står: Landpost ved Lejre St. Johan Petersens hustru Ane Sofie f. 17/1 1844 d. 5/8 1914. Gravstenen i sig selv er en beskeden sort poleret stenplade placeret i det ene hjørne af det fælles gravsted.  Midt på gravstedet og meget synlig fra det meste af den søndre side af Allerslev kirkegård står Johan Petersens sten. En lys høj sten med Johan Petersens portræt i høj relief. På stenen står, at han er født i 1846 og død i 1942, at han var stifter af Landpostbudenes Centralforening, og der er indhugget et digt, der lovpriser hans arbejde som formand for Landpostbudenes Centralforening. Landpostbudene indsamlede penge til stenen blandt medlemmerne i hele landet

Han må have været en betydningsfuld mand – det udstråler gravstenene!

Parret boede i “Højbo” – huset over for Lejre Station. Her boede også deres søn med sin familie.

Både far og søn var landpostbude. Et landpostbud bragte breve ud på landet og de små byer. Indtil  begyndelsen af 1900-tallet havde de meget dårligere arbejds – og lønvilkår end deres kollegaer “de røde” postbude i byerne. Det røde postbud med rød uniformsjakke var ansat på tjenestemands vilkår, landpostbudet med sin sorte uniformsjakke var oprindelig ikke lønmodtager/tjenestemand, men ansat på kontrakt uden ret til løn under sygdom eller pension. Deres daværende ansættelsesforhold minder meget om de  vilkår, mange ansatte i f. eks. Ryan Air ansættes på i dag.

Da Johan Petersen blev landpost i 1883 gik han hurtigt igang med at få organiseret landpostbudene i en fagforening, der kunne skaffe dem bedre løn – og arbejdsvilkår. I 1902 blev Landpostbudenes Centralforening dannet med Johan Petersen som formand til hans død i 1912. Hans søn efterfulgte ham som formand. Det blev hurtigt til en stærk fagforening, der formåede i løbet af 17 år at få ligestillet landpostbudene med deres røde postkollegaer i byerne mht løn – og ansættelsesvilkår.

Johan Petersen fortjener sin sten. Ane Sofie ved vi ikke så meget om!

Lejre Turistforening

Hans Jørgen L. Larsen