Formandens beretning 2018

Formandsberetning fra Lejre Turistforenings generalforsamling i Gershøj d. 19. april 23018

1.     De vigtigste begivenheder og projekter for foreningen i 2017

De tre trekkingture – under ledelse af Carsten Christiansen og Hans Jørgen L. Larsen (for den tredje turs vedkommende) blev vel modtaget og gennemført i løbet af sommeren 2017.

Vi fik tilskud til turene fra Nationalparken. Turene gav med den hjælp et lille overskud. Meningen var dog ikke, at de skulle give overskud til foreningen, men snarere at vise, at det kunne lade sig gøre at lave den slags tilbud med held her i området. De første to ture (Hvalsø – Lejre, Lejre_ Roskilde) var til fods, den sidste tur kaldte vi I Beowulfs fodspor – man tog til Lyndby Strand, herfra sejlede man med MFCs vikingeskib til Lindenborg Roklubs anløbsbro ved Borrevejle. Derfra gik man over Gevninge til Lejre Museum og sluttelig til Lejre Station. Der var almindelig tilfredshed med alle turene.

Håbet er at dette eksempel vil inspirere andre til at tage den form for outdoor turisme op – trekkingturene var et eksempel på bæredygtig turisme, som jo er meget vigtig for Turistforeningen at få udviklet her i kommunen. Vi overvejer, hvis vi igen kan få hjælp til annonceringe, at gentage turene i 2018.

 Udvikling af en Midtsjællandsk “Camøno” model.

To medlemmer fra bestyrelsen deltog i efteråret i en InnoCoast  konference i Kolding, hvor der blev præsenteret forskellige modeller for netop outdoor turisme. Fortællingen om Camønoen og Mountainbike turisme på Sydfyn ved Svendborg var meget inspirerende. Vi har planlagt at afholde et offentligt møde med Annette Syska, der var en af de ansvarlige bag Camøno projektet, om hvad man skal gøre for at sætte et sådant projekt i gang. Vi har mange kilometer stiforløb i kommunen og nabokommunerne (Skjoldungestierne, Gudernes Stræde og Fjordstien) som kunne indgå i sådan et projekt, der kan markedsføres under et spændende navn.
Den anden ting, vi tænker på at arbejde for, er inspireret af præsentationen af mountainbike stier i Svendborg området på Kolding konferencen. Det er lykkedes på Sydfyn at lave et godt stinet for mountainbike dyrkere uden at komme i karambolage med skovejere. Vi har i forvejen stierne i Storskoven, som allerede bruges af mountainbike kørere, men det kunne udbygges til at gøre Hvalsø til et centrum for cykelturisme på Sjælland både for Mountainbikere og for almindelige familiecyklister. Vi har cykelruterne, mountainbikeruterne, cykelværksted, cykeludlejning, spisesteder og overnatningssted på Sonnerupgård, som delvist kan fungere som en slags vandrehjem, og man kan nemt komme hertil med tog.

 Et andet møde gav inspiration til endnu et projekt. I forbindelse med partnerskabsmødet for partnere af Nationalparken var der et foredrag af chefen for “Ebeltoft Outdoor”. Hans levende beretning om sin virksomhed, der er en slags bureau for en lang række udbydere af oplevelsestilbud i og uden for Mols Bjerge Nationalparken var meget inspirerende. Både ved det møde og ved Nationalparkens guidekorps møde blev det klart for os, at der er en ret stor underskov af personer her i kommunen, som gerne vil oprette en virksomhed, der tilbyder netop oplevelsesmuligheder i Nationalparken/Lejre Kommune (kajaksejlads, lystfiskeri, vandretur, naturoplevelser o. lign.). Det vil være en stor hjælp for disse personer, hvis der var et bureau, der kunne samle og formidle alle de forskellige ideer og tilbud til omverdenen. Vi vil også se på, om det ikke kan lykkes at få etableret et sådant bureau.

 Vi arbejder også for at få udarbejdet en række brochurer med gode kort. Der skal være tale om temakort beregnet for cyklister f. eks. en cykeltur til en lang række kirker, kortet vil give den fornødne anvisning på ruten og desuden vil det fortælle kortfattet om de kirker, man kan besøge undervejs, eller et temakort, der bringer cyklisterne ud på en flot tur med gode udsigtsmuligheder – vi kalder det for panoramaruten. Vi vil i 2018 undersøge om vi kan få støtte fra f. eks. Friluftsrådet eller andre fonde til sådan et projekt, Cykelruterne er udarbejdet.

 2. Møder med Lejre Kommune

Alle de ovennævnte projekter og ideer har vi også diskuteret med Udvalget for Erhverv og turisme, som vi havde et godt møde med efter det seneste kommunalvalg. Der var lydhørhed over for ideerne.

 Ligeledes har vi ved flere lejligheder arbejdet for, at man her i kommunen bringer Kerteminde modellen for turismeudvikling i spil. I Kerteminde er der fond, der understøtter nye projekter inden for turismeøkonomien og det lokale Visit kontor understøttes af kommune, men er ellers et selvstændigt kontor.

 3. Nationalpark Skjoldungernes land

Lejre Turistforening har deltaget i flere arrangementer omkring turisme arrangeret af Nationalparken.  Foreningen er blevet godkendt som partner af Nationalparken.

Desuden har vi modtaget tilskud fra Nationalparken til vores trekkingtur – projekt. Uden den hjælp var projektet ikke blevet til noget.

4. Brochurer

Alt tyder på, at turister fortsat gerne vil have brochurer, kort af papir i hånden, når de besøger en egn. Kommunen har etableret flere turistinspirationssteder, hvor der findes brochurer om egnen. Det er dog et problem at få sikret leveringen af nye forsyninger af brochurer, når stedet løber tør for særligt efteragtede brochurer. Vi arbejder sammen med Visit Lejre om at finde en løsning på det problem.

 5. Byvandring

Turistforeningen vil også bidrage til at gøre kommunens egne borgere bekendte med deres egn. Vi indbyder til byvandring ved en lokal guide med efterfølgende kaffebord i et lokalt forsamlingshus eller lignende. I 2017 var det Gevninge, der var besøgssted; vi var taknemmelig for den store velvilje vi mødte fra Gevninge Bylaug, der støttede arrangementet ved at stå for kaffebordet efter vandringen gennem byen. Den lokalhistorisk engagerede Gevningeborger Vivian Møller stod for fortællingen om byen.

 6. Visit Lejre/Lejre Kommune

Foreningen har et godt samarbejd med Visit Lejre og bliver brugt som sparringspartner for administrationen. Vi har indgivet høringssvar til kommunens turismestrategi.

7. Andre aktiviteter

Foreningen deltog på Livsstilsmessen på Ledreborg i 2017. Foreningen har egen hjemmeside

og en Facebook side, hvor der jævnligt lægges billeder op, som får mange klik. Endvidere bringer Dagbladet med uregelmæssige mellemrum fortsat små artikler om Lejres mere eller mindre kendte seværdigheder under overskriften: “Glimt fra Lejre”

Hans Jørgen L. Larsen