“Tiden går – timeglas i Allerslev Kirke”

Ved siden af prædikestolen i Allerslev Kirke hænger der fire timeglas, der blev sat op omkring år 1700. 4 timeglas ? Ville et timeglas ikke være nok, hvis man forestiller sig, at formålet med timeglasset skulle være at fortælle præsten, at nu må han snart holde op med at prædike. Time-glassene kom ind i kirkerne efter Reformationen i 1500-tallet, hvor prædikenen på dansk blev en vigtig del af gudstjenesten. I begyndelsen var det svært at finde præster, der var uddannet til at holde taler/prædike, men som tiden gik, var flere og flere præster blevet uddannet nok til at kunne stå og prædike. Prædikerne blev længere og længere og selvom det allerede tidligt var blevet bestemt, at prædikenen ikke måtte vare længere end en time, blev den grænse ofte overskredet. Gudstjenester kunne da nemt vare mere end 3 timer.

Løsningen på det problem blev, at der blev sat timeglas op ved prædikestolen, så både præst og menighed kunne se, hvor megen tid der var gået eller var tilbage af den time, en prædiken måtte vare. Det fortælles, at nogle præster dengang kunne finde på at vende glasset, når der var gået en time med den bemærkning, at menigheden plejede at kunne lide et glas mere! Andre skulle have søgt at fastholde menigheden ved at låse kirkens dør, når gudstjenesten begyndte.

Når der i Allerslev er sat 4 timeglas sammen, skyldes det formentlig, at det ene glas viste, at et kvarter var gået, det næste at 30 minutter var gået, det tredje glas viste, at der var gået 45 minutter og endelig viste det sidste glas, at der var gået en time. Hvis præsten havde for vane at improvisere undervejs i prædikenen, kunne han så på glassene se, hvor lang tid han havde tilbage.

 

Lejre Tuiristforening

Hans Jørgen L. Larsen