Ejby Stenstrøning

Når solen står lavt, og de mange sten kaster lange skygger, hviler der en forunderlig stemning af urtid over stedet.

Når du kører fra Ejby til Kirke Hyllinge kommer du over Ejby å. Og kigger du til højre ser du ud over stenbestrøningen. Den er fredet fordi den er et meget karakterfuldt eksempel på, hvordan Danmark kunne se ud, før bønderne begyndte at rydde for sten.

Fredningen blev gennemført i 1940 for at bevare stenene på engen, som omfatter 2 ha. Man skønner at der i alt er ca. 1000 kubikmeter sten på engen, som Ejby Å løber igennem.

Stenene er transporteret hertil af isen for ca. 15 000 år siden. Stenbestrøningen er en del af Ejby Ådal, der strækker sig fra Uglestrup Mose til Isefjorden. Ådalen bærer præg af kraftig afstrømning under isens afsmeltning.

Stenbestrøningen kan opfattes som en ”dødfødt” ås, for der er tale om, at de største sten, der blev ført med i en rivende strøm i en sprækkezone i isen, er aflejret her.

Der er ikke offentlig adgang til stenbestrøningen, men den ses fint fra broen, der fører cykelstien over Ejby Å.

Nu går der køer og heste som afgræsser arealet.

 

Asta Rasmussen

Lejre Turistforening