Blomsterflor langs Munkholmvej.

På en af mine cykelture, fik jeg øje på et sandt blomsterflor, på et par hundrede meters længde og 1 meters bredde, langs Munkholmvej mellem Ryegaard Dyrehave og Langtvedkrydset. Herligt at opleve et blomsterflor i september, ganske uventet.

I dette tilfælde er det Trudsholm og Ryegaard Godser, der har sørget for dette blomsterflor. Det skulle glæde mig meget, hvis eksemplet fra Munkholmvej kunne ”brede sig” til flere landevejsgrøfter langs Lejre Kommunes veje.

Kurt Wollesen

Lejre Turistforening