Mere eller mindre ukendte cykeltursmuligheder i Lejre Kommune

Langs Danmarks længste allè (ca. 15 km.)

Ledreborg – Ledreborg Allè – Glim

Ruten følger Danmarks længste alle fra Ledreborg til Roskilde. Der er cykelsti langs det meste af vejen. Turen byder på flotte udsigter. Ca. 15 km.

Ruten

Udgangspunktet er P-pladsen ved Amalienborgporten, den østlige adgang til Ledreborg Slot. Herfra kører man ned ad den imponerende alle. Ved krydset fortsætter man ad cykelstien i venstre side. Der er herfra cykelsti hele vejen til Lindeborgvej. Alleen fortsatte faktisk på den anden side af Lindenborgvej og man kan fortsætte på den anden side og ad en blind vej komme ud til Ringstedvej gennem et hul i hegnet for enden af den blinde vej. På Ringstedvej drejer man til højre og følger Ringstedvej på cykelstien. Efter et par km. kommer der en vej, der går til Glim. Her drejer man ind og kører ad mindre veje ind i  Glim landsby. Herfra fortsætter man til højre ad Helvigmaglevej tilbage til alléen. Derefter kører man så ad alleen på cykelstien i højre side tilbage til Ledreborg og kan nu bedre nyde den flotte udsigt over mod bakkerne bag Gl. Lejre.

Osted rundt (ca. 5 km.)

En dejlig rundtur om byen. Turen er ret lang som vandretur, da den er omkring 5 km lang. men turen kan kortes af flere steder f. eks. ved Kastholmvej. Ruten er god at cykle ad, da der er fast bund – dog ikke asfalt – hele vejen.

Ruten

Udgangspunktet er Dagli`Brugsen, Nørretoften, i Osted gå/cykel langs Alfarvejen, følg den frem til Hovedvejen ved Netto, drej til højre og gå/cykel frem til Hestehavevej (Osted Hestehave), drej ned ad den vej og hvor husrækken på højre side slutter, går der en sti vinkelret på vejen. Drej ind på stien.

Stien følger lidt længere henne Tokkerup Å langs alle dens slyngninger igennem et varieret landskab til Osager, hvor den munder ud i Hvalsøvej. Drej til højre ad cykelstien op til Byvejen, der fører tilbage til Osted. Ved slagteren drej ned ad Fugletoften til Dagli`Brugsen..

Å-turen – langs Lavringe og Tokkerup Å (ca. 15 km)

Længde: 15 km, heraf 4 km cykelsti langs vej, 4,5 km mindre landeveje (hvoraf de sidste 2 km indtil Allerslev er forholdsvis smal og kan være noget trafikeret), 6,5 km på fast grusvej.

Rute: Lejre St., over for Dagli´Brugsen i Bygaden cykles ad stien ned til Lavringe Å, efter at have passeret åen drejes til højre og stien følges ud til Ringsted landevejen, hvor man drejer til højre mod Osted.

I Osted følger man hovedvejen til der vises af mod Osted Hestehave ad Hestehavevej. Efter det sidste hus i den bebyggelse, der udgår fra Hovedvejen på Hestehavevej, drejes til højre ad en grussti.

Stien følger Tokkerup Å indtil Osager, hvor man drejer til højre ad Hvalsøvej, for kort efter at dreje til venstre mod Tokkerup ad Tokkerupvej. Kør gennem Tokkerup og derefter ved det første kryds drejes til højre ad Bispegårdsvej mod Allerslev. I Allerslev ved T-krydset køres til venstre ad Lejrevej mod stationen/Bygaden.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Én større stigninger (ad Ringstedvejen op mod Osted). Ruten er også egnet for familier, dog kan de sidste 2 km af turen ind mod Allerslev være noget trafikeret og den er forholdsvis smal.

Rutens vejkvalitet: 6,5 km grusvej, der har overflade af faststampet grus, resten asfalt

De 5 landsbyer (17 km)

Ruten fører jer igennem 5 smukke gamle landsbyer: Gl. Lejre, Kornerup, Kattinge, Herslev og Gevninge

Længde: 17 km, heraf 10 km cykelsti langs vej, 6 km mindre landeveje, hvoraf Kornerup-Kattinge strækningen er forholdsvis smal og kan være noget trafikeret, 1 km på grusvej.

Rute: Fra Lejre St. kør ad Bygaden (fra Dagli`brugsen) /Stationsvejen (fra stationen) til Lejrevej, til højre ad Lejrevej og videre ad Orehøjvej til Gl. Lejre.

Ved indkørslen til Gl. Lejre drejes til højre (Nationalrute 4 og 6 følges herfra til Kornerup) til Ravnshøjgård, herfra til venstre gennem Kornerup, videre mod Kattinge.

I Kattinge til venstre mod Herslev, gennem Herslev mod Trællerup / Gevninge (følg Fjordstien rute 40 fra Herslev til Lindenborgvej), igennem  Gevninge landsby, til højre ved landevejen (LIndenborgvej), ved næste lyskryds til venstre mod Lejre St ad Orehøjvej.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Enkelte større stigninger (ved Ravnshøjgård og før Kornerup), også egnet for familier, dog kan strækningen Kornerup-Kattinge være noget trafikeret og er smal.

Rutens vejkvalitet: Hovedsagelig på asfalt, kun strækningen fra Gl. Lejre til Ravnshøjgård er grusvej. Cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre.

Panoramarute 1 (21 km)

På denne rute er der flere flotte panoramaer – ved Kisserup, mellem Kirke Såby og Abbetved og Ledreborg Allé

Længde: 21 km, heraf 1 km cykelsti langs vej, 16 km mindre landeveje (hvoraf Bispegårdsvej fra Lejrevej til krydset mod Kisserup, er forholdsvis smal og kan være noget trafikeret), 4 km skov- og grusvej.

Rute: Lejre St. Fra stationen køres til venstre til Lejrevej, ved lyskrydset til venstre under viadukten, efter lyskrydset køres mod Hvalsø ad Bispegårdsvej. Ved krydset, hvor der vises af mod Kisserup, drejes mod Kisserup. I Kisserup drejes til højre mod Kirke Såby, følg vejen til Kirke Såby.

I Kirke Såby drejes til højre ad Samsøvej mod Abbetved. Ruten fører ned i en dyb dal; efter at være kommet op af dalen kommer en grusvej til højre, Gevninge Overdrev.

Her drejer man nedad, kort efter drejer man igen til højre og kommer ind i

Slorup Skov. Følg skovvejen til man når frem til en større grusvej, Skottehusvej. Drej til venstre ad grusvejen.

Når man når frem til asfaltvejen ved golfbanen, fortsættes lige ud, forbi Ledreborg Slot, nedad Ledreborg Allè. Ved krydset hvor vejen til Gevninge/Lejre krydser alléen drejes til højre og ved lyskrydset drejes til venstre mod stationen i Lejre.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Forholdsvis krævende. Flere større stigninger (op mod Kisserup og op mod Abbetved. Vejen gennem Slorup Skov er ret så bakket), Skottehusvej har mange stigninger og fald. Der er også stejle nedkørsler mellem Kirke Såby og Abbetved og ad Ledreborg Allé.

Rutens vejkvalitet: Hovedsagelig på asfalt, strækningen fra Abbetved gennem Slorup Skov er ret ujævn ikke asfalteret skovvej, Skottehusvej er en vej belagt med grus og småsten.

Panoramarute 2 (17 km)

På denne rute er der flere flotte panoramaer: mellem Lejre St. og Kattinge, mellem Kattinge og Herslev Havn og mellem Gevninge og Lejre St.

Længde: 17 km, heraf 8 km cykelsti langs vej, 9 km ad mindre landeveje, hvoraf Kornerup – Kattinge strækningen er forholdsvis smal og kan være noget trafikeret.

Rute: Lejre St. Fra stationen køres til højre, ved Blæsenborgvej følges den til venstre frem til Ledreborg Allè, ved Alléen køres til højre og kort efter til venstre mod Kornerup ad Ravnshøjvej, fortsæt gennem Kornerup, videre mod Kattinge,

i Kattinge fortsættes mod Bognæs ad Boserupvej. Lidt efter Kattinge støder man på Fjordstien. Man drejer til venstre og følger Fjordstien til Gevninge. Drej til højre ved hovedvejen, Lindenborgvej, i Gevninge,, derefter ved næste lyskryds til venstre mod Lejre St ad Orehøjvej.

Efter at være passeret jernbaneviadukten i Lejre St. kører man til venstre ad en sti op til afgangsperronen til Roskilde/København.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Enkelte større stigninger (ved Ravnshøjgård og før Kornerup. Turen er også egnet for familier, dog kan strækningen Kornerup – Kattinge være noget trafikeret og er temmelig smal.

Rutens vejkvalitet: Asfalt, en kortere strækning ved Herslev Havn ad markvej med fast overflade

Historieruten (13 km)

På denne rute foretager man en rejse gennem danmarkshistorien – turen fører forbi en jættestue, bronzealderhøje, en gravhøj fra Jernalderen, en skibssætning fra Vikingetiden, en bro og allé fra 1700-tallet, en gammel landsby med gadekær,  en middelalderkirke mm.

Længde: 13 km, heraf 9 km cykelsti langs vej, 3 km ad mindre veje og 1 km ad grusvej.

Rute  Lejre St. kør fra stationen til venstre til Lejrevej, drej til højre i lyskrydset følg Lejrevej mod Gl. Lejre, derefter fortsættes ad Orehøjvej til Gl. lejre, ved indkørslen til Gl. Lejre drejes til højre, Nationalrute 4 og 6 følges herfra til Ravnshøjgård, her drejes til højre ad Ravnshøjvej til Ledreborg Allé.

Ved alléen drejes til højre, stands straks efter ved broen over Kornerup Å for at bese Maglebro fra o. 1750. Kør videre op ad alléen.

Drej til højre mod Glim ad Helvigmaglevej, i Glim drejes til højre ad Glimvej forbi gadekær og kirke ud mod landvejen, Ringstedvej. Ved Ringstedvej drejes til højre.

I Øm ved lyskrydset drejes til højre, fortsæt ad Klostergårdsvej ud af Øm mod Lejre St., undervejs passeres stikvejen til Øm Jættestue (skilt), der er et besøg værd – jættestuen er én af de bedst bevarede i Danmark – medbring lommelygte. I Lejre køres ad Flædevadsvej, drej til venstre ved Bygaden og følg den til lyskrydset, drej til højre i krydset, lige før viadukten drejes til højre ad en sti op til afgangsperronen mod Roskilde/københavn.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Enkelte større stigninger (ved Ravnshøjgård og op ad alléen). Ruten er også egnet for familier.

Rutens vejkvalitet: Asfalt, en kortere strækning mellem Gl. Lejre og Ravnshøjgård er grusvej.

Fjordruten – langs Lejre Vig (20 km)

På denne rute veksler turen mellem besøg i smukke landsbyer – nogle med havne – og gennem et herregårdslandskab.

Længde: 20 km, heraf 7 km cykelsti/cykelstribe langs vej, 13 km ad mindre landeveje.

Rute: Fra Lyndby følges Fjordstien til Sæby, kør forbi gadekæret i Sæby mod Gershøj. Fra Gershøj køres mod Krabbesholm. Ved Krabbesholm drejes til venstre mod Holtensminde og videre til Sæby.

I Sæby køres forbi gadekæret til højre hen til kirken, herfra drejes til venstre mod Kirke Hyllinge, 500 meter længere fremme drejes til venstre mod Store Karleby. I Store Karleby drejes til venstre mod Lyndby.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Ingen stigninger af betydning. Ruten er også egnet for familier, dog kan strækningen Sæby – Gershøj være noget trafikeret af sommerhustrafik.

Rutens vejkvalitet: Asfalt.

På tværs af Hornsherred  (26 km)

Cykeltur fra Ejby, 4070 Kirke Hyllinge, over Gershøj, Lyndby, Lille Karleby, Rye og tilbage til Ejby.

Længde: 26 km

Kommer du i bil og har cyklen med, så sæt bilen på Bramsnæsvighallens parkeringsplads. Begynd din cykeltur ved at køre ad Hal-vejen til rundkørslen.  Drej nordpå af cykelstien mod Kirke Hyllinge. Første spændende sted er Stenstrøningen. Den kommer du til når du inden længe kører over Ejby Å . Lige efter åen ligger gården Espehøj som sælger årstiden friske frugt og grønt – både egne og andres gode produkter.

Kør videre nord på mod Kirke Hyllinge og besøg evt. kirken.

Fortsæt igen nord på. Efter kirken, umiddelbart efter ejendommen Elverdamsvej 292, skal du se til højre – der har du den flotteste udsigt over Roskilde Fjord, hvor både Roskilde domkirke og Karas energitårn – vor tids katedral – kan ses.

Stadig følger man cykelstien – men det er muligt at handle i Kirke Hyllinge, hvis man har behov for det.

Når man har passeret sidste hus i Kirke Hyllinge, kan man til højre se en del af banedæmningen fra den Sjællandske midtbane som gik op igennem Hornsherred. Der er stadig en fin stationsbygning i Kirke Hyllinge og en Stationsvej.

Kør videre nord på mod Skibby, forbi Biltris, og drej til højre af Krabbesholmvej mod Gershøj.  Her er ikke cykelsti.

Nu kommer du forbi Krabbesholm – meget velholdte og smukke bygninger. Fortsæt af vejen mod Gershøj. Måske ser du nogle af de flotte, sorte fasaner som findes her. Inden længe dukker den smukkeste udsigt op – et smukt kig ud over Roskilde Fjord.

Fortsæt til Gershøj og endnu en dejlig udsigt dukker op med Gershøj Kirke som en del af billedet.

Også ved Gershøj kirke er det muligt at benytte toilettet.

Følg vejen til højre og drej til venstre af Gershøj Havnevej – en lidt stejl, men smuk lille vej ned til havnen og Gershøj kro. På kroen er det muligt at få et godt måltid mad. Kør tilbage af Gershøj Havnevej og fortsæt til venstre af vejen mod Sæby.

På venstre hånd, inden du forlader Gershøj, kommer du til en parkeringsplads med tilhørende toiletbygning og et stort areal som strækker sig ned til fjorden. Her er det tilladt at overnatte i telt.

Fortsæt til Sæby. Sæby har været brugt i forbindelse med filmoptagelser – senest ved optagelsen af ”Vildbassen” i 1994. Kør højre om gadekæret, forbi den gamle skole, som indtil nu har været lokalarkiv, sno dig gennem de små gader og kør hen til Sæby Kirke. Læg mærke til den smukke gamle præstegård. Kør rundt om kirken og følg cykelstien tilbage i byen. Følg cykelskiltene mod Roskilde. Adskillige fine kig er der ud på Roskilde fjord mens du cykler mod Lyndby.

Ca 2,5 km fra Sæby ser du på venstre hånd Maritimt forsøgscenter.

Nu kommer du til Lyndby Kirke, som ligger smukt ved fjorden.

Kør ganske lidt tilbage mod Sæby og drej til venstre mod Kirke Hyllinge. Se den smukke udsigt til højre når de sidste huse er passeret.

Når du kommer til Lille Karleby drejer du til venstre af Tværvej mod Jenslev. Nyd den lille, smalle vej som snor sig gennem landskabet. Her er ikke cykelsti.

Hold til venstre ud af Jenslev mod Rye. Når du kommer til en T-vej holder du endnu engang til venstre mod Rye. Også ved Rye kirke er det muligt at benytte toilettet. Se evt. kirken og fortsæt mod Ejby.

Efter 26 km og 5 kirker er du tilbage ved Statoil i Ejby. Drej til venstre mod Holbæk og når du kommer til rundkørslen drejer du til venstre og kommer snart tilbage til din bil.

Rutens kvalitet: Det meste af ruten går ad cykelstier – hvor der ikke er cykelsti er det på meget små veje, uden mange biler. Turen er for alle – også børnefamilier, da der er mulighed for pauser og indkøb.

”Udkantslejre” (42 km)

Rundtur til Lejre Kommunes ”udkant” (set med udgangspunkt i Hvalsø): Lyndby, Sæby, Kirke Hyllinge, Rye

Længde: 42 km

”Udkanten” er defineret som området nord for motorvejen og vest for Lejre Vig.

For at komme dertil køres fra Hvalsø Skole til højre til rundkørslen, drejer til venstre forbi apoteket og ved byskiltet til venstre ad Ravnbjergvej til Kisserup og derfra ad Skullerupvej (forbi ruinen af et nedlagt teglværk med ringovn, som ikke længere er tilgængelig) til Kirke Saaby og derfra mod højre ad Brobjergvej til Abbetved, som ligger i en dal med stejle stigninger ned- og opad.

Turen fortsætter til Gevninge, hvor Holbækmotorvejen krydses (bro) og der drejes til venstre ad Landevejen (rute 155, med cykelsti) forbi Lindenborg Kro og nedad til Borrevejle Skov, hvor der i bunden af dalen ad en cykelsti drejes til højre mod Lyndby.

På Hornsherredvej fortsættes langs Lejre Vig (med pragtfuld blik på fjorden og Roskilde Domkirke i baggrunden) over Lyndby Strand til Sæby og derfra videre til venstre ad Sæbyvej til Kirke Hyllinge.

Ved Kirke Hyllinge følges på et kort stykke ad en cykelsti den stærk befærdede rute 53 for ved kirken at dreje til venstre ad Vintappervej og Nordre Ryevej til Rye, krydse Munkholmvejen og fortsætte ad Torkilstrupvej, hvor Holbækmotorvejen krydses igen og ”udkanten” forlades.

Ligeud ad Egevej (forbi Kirke Saaby) og Bjergskovvej når vi Nørre Hvalsø, hvor vi i et farligt kryds (kig på stopskiltet: der står ”stop” og nedenunder ”og” og tidligere fortsatte den uautoriserede tekst med ”kys”. dvs. ”stop og kys”) drejer til venstre ad Holbækvej, forbi Hvalsø Rådhus ned ad bakken til rundkørslen, jernbane-viadukten, ind på Hovedgaden og slutter ved skolen igen.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Bortset fra vejen omkring Abbetved er sværhedsgraden moderat og kan også bruges af børnefamilier, dog skal der visse steder passes lidt på pga. trafik og manglende cykelsti. Det er det afvekslende landskab som er mest interessant.

Rutens vejkvalitet: Udelukkende asfalteret vej, delvis med cykelsti.

Hvor skal vi bade: Herslev! (44 km)

Rundtur: Kisserup, Kirke Saaby, Gevninge, Svogerslev, Herslev, Gevninge, Lejre, Kisserp, Hvalsø

Længde: 44 km

Der køres fra Hvalsø Skole til højre til rundkørslen, drejer til venstre forbi apoteket og ved byskiltet til venstre ad Ravnsbjergvej til Kisserup og derfra ad Skullerupvej (forbi ruinen af et nedlagt teglværk med ringovn, som ikke længere er tilgængelig) til Kirke Saaby og derfra mod højre ad Brobjergvej til Abbetved, som ligger i en dal med stejle stigninger ned- og opad.

Turen fortsætter til Gevninge, hvor Holbæk-motorvejen krydses (bro) og der drejes til højre ad Landevejen (rute 155, med cykelsti) til Svogerslev. Inden Svogerslev drejes der dog til højre retning Kornerup og Kattinge, og over landevejsbroen køres videre ind til Svogerslev.

I bymidten drejes til venstre og fortsættes ad Kongemarksvej forbi Svogerslev Sø og Store Kattinge Sø til Kattinge og derfra ad Kattingevej til Herslev. Her drejes efter et lille stykke gennem byen til højre ind ad Herslev Strandvej til Lystbådehavnen og badestranden med Blå Flag (og et toilet!).

På tilbagevejen til Herslev laves en lille afstikker mod venstre til Herslev Bryghus og gårdbutik på Bognæsvej før der køres lige igennem byen mod Gevninge. Lige før byen drejer cykelstien til højre forbi Trællerupskolen og idrætspladsen og ender ved Gevninge by, som er et besøg værd både for det gamle bymiljøs (stråtækte gårdidyller) og spisefaciliteternes skyld.

Ved Dagli`Brugsen køres et lille stykke til høje på landevejen for så at dreje til venstre ad Orehøjvej mod Gammel Lejre. Her har vi en række iøjnefaldende eller historisk interessante stops (Lejre Museum, Gl. Kongesgård, Galleri Gl. Lejre, keramisk værksted), og inden Lejre drejes til højre ad Ledreborg Allé til Ledreborg Slot med dets storartede park- og haveanlæg.

Fra slottet køres videre ad Slangealléen til Sagnlandet (tidl. Lejre Forsøgscenter) med seværdighederne i et stort parkanlæg samt en turistinformation. For både Gammel Lejre, Ledreborg slot og park som Sagnlandet gælder, at man skal have rigtig god tid for at få fuld udbytte af besøget. Denne cykeltur kan her kun anses for at være en appetitvækker.

Tilbage, Ledreborg Allé krydses, og derfra via Røgerupskov til Kisserupvej ved jernebaneviadukten, derfra til højre ad en snørklet Hanehøjvej til Kisserup. Krathuse og Buske til Hvalsø og udgangspunktet: skolen.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Bortset fra vejen omkring Abbetved er sværhedsgraden moderat og kan også bruges af børnefamilier, dog skal der visse steder passes lidt på pga. trafik og manglende cykelsti. Det er et afvekslende landskab, bademuligheden og ”det historiske Lejre” er det mest interessant.

Rutens vejkvalitet: Bortset fra et stykke skovsti ved Røgerup Skov asfalteret vej, kun delvist med cykelsti.

En tur i Bidstrup Skovene (20 km)

Med start ved Hvalsø skole køres mod Teletårnet, igennem Ravnsholte Skov til Gyldenløveshøj og Skjoldenæsholm, videre mod Mortenstrup, Avnstrup Modtagecenter, Avnsø og Valborup, og slutter i Hvalsø igen.

Længde: ca. 20 km

Fra skolen køres til høje ad Hovedgaden til rundkørslen, der køres mod Osted, forbi apoteket og derefter til højre ad Skovvejen. Denne følges til udkanten af byen videre forbi parkeringspladsen ved indgangen til skoven (obs. stenhuggerarbejder over for Skovhuset). Skovvejen følges ind i skoven, men ved første vej til højre køres ad Søndersøvej ned til Dårehulen, hvor der drejes til venstre ad Grusgravsvej. Ved næste vejkryds drejes til venstre ad Skrå Lerbjergvej, som slutter ved Teletårnet.

Her drejes til venstre ad Skrædderhusvej, siden til højre ad Skovvej indtil Kedelvej, som følges til højre forbi Helvedes kedlen, et meget dybt og imponerende ishul fra sidste istid. For enden af vejen følges en lille skovsti til højre, fortsætter ligeud til et vejkryds, hvor der drejes til højre. Efter et lille stykke drejes til venstre og turen går forbi Gyldenløveshøj, Sjællands højeste bakke, som i sin tid af godsejeren blev forhøjet med flere meter, hvilket tydeligt kan ses i terrænet. Nu går det meget stejlt nedad (det anbefales at trække cyklen) til et vejkryds, hvor der drejes til venstre indtil næste kryds, hvor der drejes til højre, forbi en golfbane til næste kryds, hvor der ved nogle huse dreje til højre, hvor vejen ender på Skjoldenæsvej kort inden godset og kususcenter Skjoldenæsholm.

Denne vej følges (retning venstre ved næstekryds) til Mortenstrupvej til venstre, igennem Mortenstrup Skov til byen Mortenstrup, hvor der igen drejes til venstre og drejes fra til højre ved Overdrevsvej. Et stykke længere igennem Avnstrup Skov drejes til højre ad Kildevej (opkaldt efter Mortenstrup Kilde) til næste vejkryds, hvor der drejes til venstre og efter et lille stykke igen til venstre – og man ender på den åbne slette. Hvor Avnstrup Modtagecenters høje røde bygninger, tidligere et plejehospital for psykisk syge, dukker op.

Vejen fører forbi centret til et vejkryds, hvor der drejes til højre indtil man møder Nordre Sanatorievej, som følges til venstre indtil Savværksvej, hvor der ved næste kryds drejes til højre ad Hundemosevej, som i et meget spids kryds ender i Avnsøvej, som så følges mod venstre. Oppe fra vejen ses Avnsøen dybt nede, og et lille stykke længere henne kan man også ad en stejl vej mod højre køre ned til selve søen. Her står der nogle bænke, et stort bord og om sommeren også lidt legeredskaber. Der er en badebro, hvorfra man kan tage en dukkert i det rene vand.

Op ad skrænten igen, kør til højre og til højre igen op og ned til et kryds, hvor det lige ud fører til en stor landbrugsmæssig udnyttet lysning i skoven (Valborup, hvor f.eks. Filminstruktøren Ole Malling bor i den gamle skovriddergård). Vi følger Skovvejen (bl.a. forbi et pragtfuldt gammelt egetræ i højre side) til den parkeringsplads, hvor  turen startede og videre ind til Hvalsø by og slutter ved skolen.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Turen er meget afvekslingsrig med mange små, men ikke særlig udfordrende bakker. Den kan fint anbefales for børnefamilier.

Rutens vejkvalitet: Bortset fra vej op til skoven i Hvalsø køres der næsten overalt på skovveje (bortset fra forløbet fra Skjoldenæsholm til Mortenstrup). På landevejene er biltrafikken moderat, i skoven møder man ud over enkelte cyklister mest motionister og af og til også ryttere. Pas på ved lavtstående sol: i lysninger bliver man overrasket af solskinnet og blændet og kan derfor havne i et vejhul!

På vej mod Ringsted (33 km)

Med start ved Hvalsø skole køres mod Smidstrup, videre gennem Bistrupskovene forbi Skjoldenæsholm mod Jystrup mod Haraldsted Sø og Haraldsted og igennem landbrugslandskabet tilbage over Skee og Stestrup.

Længde: 33 km

Fra skolen køres mod højre ad Hovedgaden til rundkørslen, som krydses, op ad bakken på Ny Ringstedvej, næste rundkørsel krydses også, ned ad bakke og til venstre opad bakke på Stavnsbjergvej forbi Smidstrup på en bakket vej,Hoppeolden, til Skjoldenæsvej, som følges mod venstre forbi godset, kursusstedet og golfcentret Skjoldenæsholm indtil Jystrup. Herfra køres der ad små bakkede landeveje og afvekslende landskab (Nebsmøllevej, Møllebjergvej) til Valsømagle og videre langs Haraldsted Sø til Haraldsted. Her drejes til højre og det bakkede, varierede landskab følges til Skee og via Stestrupvej videre til Stestrup, hvor man så støder på rute 255 Hvalsøvej. Denne følges over Tingerup og Smidstrup til Hvalsø.

Rutens sværhedsgrad/målgruppe: Turen er meget afvekslingsrig med skov, landbrugsland og småbakker. Den kan principielt køres af alle, også børnefamilier, dog med indskrænkninger (se nedenfor).

Rutens vejkvalitet: Der køres på asfalterede landeveje uden cykelstier. Fra Smidstrup og indtil Stestrup er der ingen større udfordringer, men stykket fra Hvalsø til Stavnsbjergvej og så igen fra Stestrup til Hvalsø er kraftigt trafikeret og efter min mening direkte farlig for uøvede cyklister – og især børn. Man skal i hvert fald være meget påpasselig, hvis man har børn med på turen.