“Gravhøje kroner det grønne land”

Gravhøje – fra bronzealderen især – findes der endnu mange af i Danmark. De har ligget her i ca. 3500 år. De er bygget op af græstørv og alligevel har mange af dem overlevet til denne dag. Imponerende ! I hele landet har man kendskab til ca. 13.000 storhøje over 2 meter høje; i Lejre Kommune har man viden om, at der har været ca. 150 høje, mange af dem meget imponerende som Sakshøjene ved Ryegaard. Èn af de mere uanselige er Stærkoddershøj, som ligger nord for Ringstedvejen ved lyskrydset, hvor Højbyvej munder ud i Ringstedvej. Selvom højen ikke er så stor, så kikker jeg altid over på den, når jeg kører forbi i bil eller på cykel. Den tager sig meget godt ud, set fra Ringstedvejen, i al slags vejr og til alle årstider – liggende der på marken med himmelhvælvet bag sig og over sig. Desuden har navnet Stærkodder en lidt mystisk, dragende klang af heltegerninger i sig. Han er en sagnfigur fra den mytiske, nordiske fortid. Han blev også kaldet Starkad – dvs den stærke. Han udførte mange bedrifter for bl. a. Lejrekongerne. Stærkoddershøj har ikke andet med Stærkodder at gøre end navnet, der første gang optræder på et landkort i 1896. En romatiske tid har ønsket at forbinde de mange høje og andre fortidsminder i Lejre med personnavne fra sagnene om Skjoldungerne uden tanke for, at oldtidsminderne hørte en helt anden tid til end Skjoldungetiden.

Hans Jørgen L. Larsen

Lejre Turistforening