Ved landsbyens gadekær….

Ved landsbyens gadekær…. sang Keld og The Donkeys i 1966 og gjorde en gammel slager fra 1940´erne populær igen. I Lejre Kommune er der 25 gadekær spredt rundt om i de mange landsbyer i kommunen. Sangen fortalte, at det var ved landsbyens gadekær, at de unge mødtes om aftenen og sød musik opstod. Det var dog ikke for romantikkens skyld, at man havde gadekær.  Gadekæret er landsbyens ældste anlæg. De første folk i landsbyen gravede ler til husbyggeriet og til en lille sø. Man havde brug for både ler og vand. Gadekæret var vigtigt i landsbyens daglige liv. Kvæget blev vandet her, tøj og vogne blev vasket her, og meget andet blev gadekæret brugt til. Gadekæret var også landsbyens branddam.Det var ligeledes mødestedet ikke bare for de unge, men for alle i landsbyen. Landsbyens gade var den plads, som landsbyens gårde lå rundt om og hvor gadekæret lå midt i. Landsbygaden og gadekæret findes stadig mange steder ret intakt i Lejre Kommune som f. eks. her i Kattinge, andre steder er der lavet broer ud i kæret, andre steder igen er gaden skrumpet meget ind, men kæret er der stadigvæk..

 

Hans Jørgen L. Larsen