Hærværket på helleristningsstenen

 

I fundamentet på våbenhuset på Kirke Saaby kirke til højre for døren kan man se en helleristningssten med skålgruber og et skibsmotiv. Stenen stammer fra den ældre bronzealder og blev opdaget i 1938. Nationalmuseet kom til stede og stenens motiver blev opmalet med præstens accept. Graveren var imidlertid ikke underrettet om denne opmaling og han anmeldte derfor hærværket til politiet, Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening. Efter 14 dage var den hvide farve dog forsvundet. Der er adskillige andre eksempler på kirker med helleristningssten, fordi det gjaldt om at benytte de tilstedeværende materialer. Mange af de første kirker er bygget på tidligere offersteder, og derfor er der denne sammenblanding af hedensk skik og kristendom. Skibsmotivet er ifølge nogle tolkninger tegn på høvdingeværdighed og religiøst lederskab, således som også skibssætningen er tolket. Skåltegnet, som er den mest almindelige helleristning, har givet anledning til mange tolkninger som f.eks. ilden, solen, kvinden.

Gert Fabrin