Indgangen til underverdenen i Lejre St.

I den østlige ende af Lejre Stationsby rejser jernbanedæmningen sig som en imponerende høj jordmur. Jernbanen skulle føres over ådalen og åen skulle føres igennem dæmningen. Det skete ved at lave en tunnellignende gennemføring, der også er ret imponerende. På østsiden af den tunnel er det sat en gangbro op, som kan føre vandrere tørskoet gennem jernbanedæmningen, hvis ikke åens vandstand forhindrer det. Indgangen – især fra sydsiden – kan virke lidt skræmmende. Efter en dejlig tur under de grønne trækroner med fuglesang og langs den rivende strøm i Lavringe Å, kommer man til tunnelen, der efter idyllen virker som en indgang til underverden; den underverden som den græske sagnfigur Orfeus gik ned i i håbet om at blive genforenet med sin elskede Eurydike. Inde i tunnelen bliver det mørkt og køligt. Historien om Orfeus og Eurydike endte tragisk, vi andre kan heldigvis vende tilbage til livet, solen og varmen på nordsiden af dæmningen.

Man finder indgangen til tunnelen fra sydsiden af dæmningen ved at gå ind fra Højbyvej på det grønne areal ved åen, hvor Skjoldungestien også går. Følg stien langs Lavringe Å. På en bro passerer man Langvad Å, der løber sammen med Lavringe Å for at blive til Kornerup Å. Hvor de to åer løber sammen mødes også tre sogne: Allerslev, Rorup og Glim. Det er også stedet hvor tre herreder mødes: Voldborg, Ramsø og Sømme Herreder.  Et sådant sted – hvor tre herreder mødtes – var tidligere i folkeoverleveringen forbundet med en særlig kraft, så stedet er i mere en èn forstand mytisk!

Fra nord kan man komme til “hullet” i dæmningen fra Ledreborg Alle ved Maglebro og følge åen herfra mod syd.