Formandens beretning 2018

Formandsberetning fra Lejre Turistforenings generalforsamling i Gershøj d. 19. april 23018

1.     De vigtigste begivenheder og projekter for foreningen i 2017

De tre trekkingture – under ledelse af Carsten Christiansen og Hans Jørgen L. Larsen (for den tredje turs vedkommende) blev vel modtaget og gennemført i løbet af sommeren 2017.

Vi fik tilskud til turene fra Nationalparken. Turene gav med den hjælp et lille overskud. Meningen var dog ikke, at de skulle give overskud til foreningen, men snarere at vise, at det kunne lade sig gøre at lave den slags tilbud med held her i området. De første to ture (Hvalsø – Lejre, Lejre_ Roskilde) var til fods, den sidste tur kaldte vi I Beowulfs fodspor – man tog til Lyndby Strand, herfra sejlede man med MFCs vikingeskib til Lindenborg Roklubs anløbsbro ved Borrevejle. Derfra gik man over Gevninge til Lejre Museum og sluttelig til Lejre Station. Der var almindelig tilfredshed med alle turene.

Håbet er at dette eksempel vil inspirere andre til at tage den form for outdoor turisme op – trekkingturene var et eksempel på bæredygtig turisme, som jo er meget vigtig for Turistforeningen at få udviklet her i kommunen. Vi overvejer, hvis vi igen kan få hjælp til annonceringe, at gentage turene i 2018.

 Udvikling af en Midtsjællandsk “Camøno” model.

To medlemmer fra bestyrelsen deltog i efteråret i en InnoCoast  konference i Kolding, hvor der blev præsenteret forskellige modeller for netop outdoor turisme. Fortællingen om Camønoen og Mountainbike turisme på Sydfyn ved Svendborg var meget inspirerende. Vi har planlagt at afholde et offentligt møde med Annette Syska, der var en af de ansvarlige bag Camøno projektet, om hvad man skal gøre for at sætte et sådant projekt i gang. Vi har mange kilometer stiforløb i kommunen og nabokommunerne (Skjoldungestierne, Gudernes Stræde og Fjordstien) som kunne indgå i sådan et projekt, der kan markedsføres under et spændende navn.
Den anden ting, vi tænker på at arbejde for, er inspireret af præsentationen af mountainbike stier i Svendborg området på Kolding konferencen. Det er lykkedes på Sydfyn at lave et godt stinet for mountainbike dyrkere uden at komme i karambolage med skovejere. Vi har i forvejen stierne i Storskoven, som allerede bruges af mountainbike kørere, men det kunne udbygges til at gøre Hvalsø til et centrum for cykelturisme på Sjælland både for Mountainbikere og for almindelige familiecyklister. Vi har cykelruterne, mountainbikeruterne, cykelværksted, cykeludlejning, spisesteder og overnatningssted på Sonnerupgård, som delvist kan fungere som en slags vandrehjem, og man kan nemt komme hertil med tog.

 Et andet møde gav inspiration til endnu et projekt. I forbindelse med partnerskabsmødet for partnere af Nationalparken var der et foredrag af chefen for “Ebeltoft Outdoor”. Hans levende beretning om sin virksomhed, der er en slags bureau for en lang række udbydere af oplevelsestilbud i og uden for Mols Bjerge Nationalparken var meget inspirerende. Både ved det møde og ved Nationalparkens guidekorps møde blev det klart for os, at der er en ret stor underskov af personer her i kommunen, som gerne vil oprette en virksomhed, der tilbyder netop oplevelsesmuligheder i Nationalparken/Lejre Kommune (kajaksejlads, lystfiskeri, vandretur, naturoplevelser o. lign.). Det vil være en stor hjælp for disse personer, hvis der var et bureau, der kunne samle og formidle alle de forskellige ideer og tilbud til omverdenen. Vi vil også se på, om det ikke kan lykkes at få etableret et sådant bureau.

 Vi arbejder også for at få udarbejdet en række brochurer med gode kort. Der skal være tale om temakort beregnet for cyklister f. eks. en cykeltur til en lang række kirker, kortet vil give den fornødne anvisning på ruten og desuden vil det fortælle kortfattet om de kirker, man kan besøge undervejs, eller et temakort, der bringer cyklisterne ud på en flot tur med gode udsigtsmuligheder – vi kalder det for panoramaruten. Vi vil i 2018 undersøge om vi kan få støtte fra f. eks. Friluftsrådet eller andre fonde til sådan et projekt, Cykelruterne er udarbejdet.

 2. Møder med Lejre Kommune

Alle de ovennævnte projekter og ideer har vi også diskuteret med Udvalget for Erhverv og turisme, som vi havde et godt møde med efter det seneste kommunalvalg. Der var lydhørhed over for ideerne.

 Ligeledes har vi ved flere lejligheder arbejdet for, at man her i kommunen bringer Kerteminde modellen for turismeudvikling i spil. I Kerteminde er der fond, der understøtter nye projekter inden for turismeøkonomien og det lokale Visit kontor understøttes af kommune, men er ellers et selvstændigt kontor.

 3. Nationalpark Skjoldungernes land

Lejre Turistforening har deltaget i flere arrangementer omkring turisme arrangeret af Nationalparken.  Foreningen er blevet godkendt som partner af Nationalparken.

Desuden har vi modtaget tilskud fra Nationalparken til vores trekkingtur – projekt. Uden den hjælp var projektet ikke blevet til noget.

4. Brochurer

Alt tyder på, at turister fortsat gerne vil have brochurer, kort af papir i hånden, når de besøger en egn. Kommunen har etableret flere turistinspirationssteder, hvor der findes brochurer om egnen. Det er dog et problem at få sikret leveringen af nye forsyninger af brochurer, når stedet løber tør for særligt efteragtede brochurer. Vi arbejder sammen med Visit Lejre om at finde en løsning på det problem.

 5. Byvandring

Turistforeningen vil også bidrage til at gøre kommunens egne borgere bekendte med deres egn. Vi indbyder til byvandring ved en lokal guide med efterfølgende kaffebord i et lokalt forsamlingshus eller lignende. I 2017 var det Gevninge, der var besøgssted; vi var taknemmelig for den store velvilje vi mødte fra Gevninge Bylaug, der støttede arrangementet ved at stå for kaffebordet efter vandringen gennem byen. Den lokalhistorisk engagerede Gevningeborger Vivian Møller stod for fortællingen om byen.

 6. Visit Lejre/Lejre Kommune

Foreningen har et godt samarbejd med Visit Lejre og bliver brugt som sparringspartner for administrationen. Vi har indgivet høringssvar til kommunens turismestrategi.

7. Andre aktiviteter

Foreningen deltog på Livsstilsmessen på Ledreborg i 2017. Foreningen har egen hjemmeside

og en Facebook side, hvor der jævnligt lægges billeder op, som får mange klik. Endvidere bringer Dagbladet med uregelmæssige mellemrum fortsat små artikler om Lejres mere eller mindre kendte seværdigheder under overskriften: “Glimt fra Lejre”

Hans Jørgen L. Larsen

Beretningen for foreningsåret 2016 – 2017

Foreningen

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder

Der er blevet oprettet en Facebook side, som løbende forsynes med billeder fra kommunens store og små seværdigheder. Billeder og tekst er hovedsagelig lavet af bestyrelsens medlemmer.

Vi har leveret en lang række små artikler (16) om Lejre i serien: Glimt af Lejre i Dagbladet. Modtaget godt af læserne. Serien fortsætter – der ligger 4-5 artikler på lager.

Vi har skrevet til ROMU og spurgt om ikke Gl. Lejre området skulle indgå i ansøgningen om at komme på UNESCOs verdensarv.

Vi har spurgt Roskilde Lokal TV om de ikke ville lave en udsendelse om Lejres fortræffeligheder ved Turistforeningen, de var positive over for ideen, men mere er der ikke sket.

Følgende medlemsarrangementer har været afholdt: Byvandring i Osager (1.maj), Kr. Hyllinge (2.10) og Gevninge (2.4.17). Foredrag om 9. april 1940 og rundvisning på Egholm Våbenmuseum (27.9.)

Høringssvar er blevet indgivet i forbindelse med høringsrunden om Nationalpark planen.

Foreningen tog initiativ til, at den seneste Beowulf film blev vist i Hvalsø Bio med indledning ved Lars Holten (Sagnlandet) og Tobias Mortensen (fra Danmark bliver til). Hvalsø Bio stod for arrangementet ( 26.3. 17)

Foreningen har været repræsenteret ved Lejre Erhvervsforums arrangementer og erhvervsdating.

Samarbejdet med Udvalget for Erhverv og Turisme

 Foreningen har samarbejdet tæt med VisitLejre og Udvalget for Erhverv og turisme

Dialogmøde med udvalget, Sagnlandet og Nationalparken d. 11. 1. 17

Besøg hos VisitKerteminde sammen med udvalget d. 26. 1. 17

Har rådgivet udvalget om den fortsatte placering af turistkontoret i kommunen.

Har læst korrektur på VisitLejre Magasinet i 2016 og 2017

Der har desuden været løbende kontakter mellem VisitLejre og foreningen

Initiativer

 Foreningen har udviklet cykelpakker sammen med Sonnerupgaard og BikeRent i Hvalsø. Pakken bliver udbudt af Sonnerupgaard i 2017. Vi henvendte os i den forbindelse til Mecklenburger Radtour for at spørge om de ville optage vores pakker i deres store katalog dog uden resultat.

Beowulf filmforevisning, se ovenfor.

Opbygget et guidekorps på 13 personer, listen ligger på VisitLejres hjemmeside.

Arbejdet for etableringen af et vandrehjem i kommunen. Vi har taget kontakt til Danhostel og besigtiget  Lyndby gl. rådhus for at undersøge om den bygning kunne bruges til et kombineret vandrehjem og evt. borgerhus for Lyndby. Har samarbejdet med Lyndby Bylaug i den forbindelse. Det vil dog blive for dyrt at ombygge det til vandrehjem. vi vil fortsat arbejde for at få et vandrehjem i kommunen (muligheder: Lindenborg kro og Osted kro)

Udarbejdet 4 endags vandreturspakker med lokale guider, udbudt til salg i sommeren 2017. Pakkerne er i første omgang beregnet for beregnet for det københavnske publikum. Nationalparken og VisitLejre støtter projektet.

Kontaktet Udvalget for Erhverv og Turisme og Nationalparken vedr. en løbende udskiftning af de skilte, der står ved seværdighederne rundt om i kommunen og som for en dels vedkommende er nedbrudte af vind og vejr. Positivt modtaget.

Vi har foreslået, at Turistforeningen kontakter de lokalhistoriske foreninger med henblik på at få en oversigt over hvor mange skilte der er og hvilken stand de er i. Derefter vil det være op til Nationalparken og/eller kommunen at udskifte skiltene.

Hans Jørgen L. Larsen