Nyhedsbrev 1, forår 2017

Siden sommeren 2015 har vi i bestyrelsen været involveret i mange forhold, som alle viser, at der fortsat er behov for en turistforening i Lejre.

I løbet af 2016 har vi foretaget flere initiativer som skulle kunne tiltrække flere turister til Lejre og som vil være til økonomisk fordel for det lokale turisterhverv – udvikling af cykelpakker i samarbejde med Sonnerupgaard og lancering af fire én-dags vandreturspakker, der præsenteres i den kommende udgave af VisitLejre magasinet.

På generalforsamlingen torsdag d. 2. april i Beboerhuset i Gevninge vil man kunne høre mere om vores arbejde i det forgangne foreningsår.

Kommende arrangementer

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 2. april 2017  kl. 16.30 – 17.00 i Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17, Gevninge, umiddelbart efter byvandringen i Gevninge (se nedenfor)

Dagsorden efter vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden, Hans Jørgen L.Larsen,  lychlarsen@hotmail.com, i hænde senest d. 25. marts 2017.

Bliv mere fortrolig med Gevninge, søndag den 2. april kl.14.00.

Lær din kommunes hemmeligheder at kende !

Vi har i 2016 startet en tradition med at præsentere Lejre Kommunes større og mindre byer for alle interesserede. Vi anvender lokale guider. Vi lagde ud med en byvandring i Osager, hvor Karl Frandsen fortalte, senere gik vi rundt i Kr. Hyllinge hvor Flemming Damgaard Larsen fortalte.

I foråret 2017 kommer turen så til Gevninge, hvor vi bliver vist rundt af en lokal guide søndag d. 2. april kl. 14 – 16.30.

Byvandringen begynder på Kirkepladsen. Man kan parkere ved kirken eller ved Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17. Byvandringen slutter i Gevninge Beboerhus, hvor der fortælles videre om byen og hvor Gevninge Bylaug er vært for en kop kaffe og kage. Efter byvandringen afholdes Turistforeningens generalforsamling.

Nogle af Lejre Turistforenings tiltag i 2016/2017

Filmen om Beowulf i Hvalsø Biograf søndag d. 26. marts 2017 kl. 15

Hvalsø Biograf har efter forslag fra Lejre Turistforening taget den seneste filmatisering af historien om Beowulf på plakaten. Beowulf var en svenske helt, der i en fjern fortid kom Skjoldungekongen Roar i Lejre til undsætning og dræbte trolden Grendel.

Lars Holten, Sagnlandet Lejre, og historikeren Tobias Mortensen fra

“ Danmark bliver til ” vil, inden filmen vises, fortælle om Beowulf sagnet og den historiske baggrund for sagnet.

 Cykelturs – og vandreturspakker

 Cykelturspakke

I 2016 var vi dybt involveret i udarbejdelsen af cykelturspakker, som ville kunne anvendes af lokale overnatningssteder. Vi samarbejdede tæt med Sonnerupgaard og resultatet er nu produktet: En kongerute med landidyl – Sonnerupgaard gods, Hvalsø

Cykelturspakke er udbudt via hjemmesiden: Bed and Breakfast Guide, Denmark, Find tilbuddet på: http://bedandbreakfast.site/dk/events/cykelture/en-kongerute-med-landidyl-sonnerupgaard-gods-hvalsoe/28

Der skulle allerede være kommet bestillinger på pakken.

Vandreturspakker

Vi har haft en ambition om at kunne udvikle en vandreturspakke, som indeholder overnatning og vandreture i Lejre med guide og gourmetmiddag. Vi har nu erkendt at det nok var lidt for stor en mundfuld at starte med, og at vi i stedet må starte med et noget lavere ambitionsniveau. I stedet for har vi lavet 4 vandreturspakker – alle sammen én dags ture uden gourmetmiddage. Den fælles overskrift for pakkerne er: Riv en dag ud af din kalender – giv dig i kast med naturen og historien i Skjoldungernes Land

Vi er indgået i et samarbejde med Visitlejre og Nationalparken om at formidle pakkerne. Målgruppen er natur – og historieinteresserede danskere. Vi gør brug af to af guiderne fra guidekorpset: på natur området: Carsten Christiansen, Ejby, og på historie området: Hans Jørgen L. Larsen, Lejre.

Desuden samarbejder vi med Maritimt Forsøgscenter i Lyndby, Sagnlandet Lejre og Lejre Museum.

De 4 ture har overskrifterne:

Tag på trekking gennem Skjoldungernes Land fra Hvalsø til Lejre 

Tag på trekking gennem Skjoldungernes Land fra Lejre til Roskilde 

The Beowulf Trail  – I helten Beowulfs fodspor til vands og til lands

Oplev historien på flere måder i Skjoldungernes Land – besøg på Lejre Museum, Sagnlandet Lejre, vandretur gennem det historiske landskab i Lejre og i Ledreborg Slotspark

I den kommende udgave af VisitLejre magasinet og på Lejre Turistforenings hjemmeside vil man kunne finde en nærmere præsentation af turene, herunder på hvilke dage de udbydes og priserne for de enkelte ture.

Vandrehjem i Lejre ?

Et af de store problemer for en udvikling af tursimen i Lejre er manglen på overnatningssteder. Vi har undersøgt muligheden for at indrette det tidligere rådhus i Lyndby som vandrehjem. Vi har set på forholdene sammen med direktøren for Danhostel og været i kontakt med Lyndby Bylaug om sagen. Vi er dog nået til den opfattelse, at det vil være en meget stor opgave at få bygningskomplekset omdannet til vandrehjem, som vil kræve store ressourcer.

Korps af guider

Der er nu 13 guider knyttet til guidekorpset. På VisitLejres hjemmeside under menupunktet Ture i Lejre vil man kunne finde en oversigt over guiderne og hvad de tilbyder. Hvis man skulle være interesseret i at komme på listen kan man henvende sig til Hans Jørgen L. Larsen, lychlarsen@hotmail.com

Samarbejde med Lejre Kommunes Erhvervs – og Turistudvalg

Vi har fortsat et godt samarbejde med Lejre Kommunes Erhvervs – og Turistudvalg. Det har bl.a. givet sig udtrykt i at vi har været  inviteret med til et dialogmøde med udvalget d. 11. januar, hvortil også Nationalparken Skjoldungernes Land og Sagnlandet Lejre var inviteret. Desuden var vi d. 26. januar sammen med udvalget på en meget inspirerende studietur til Kerteminde for at høre om deres måde at udvikle turisme på.

Lejre Erhvervsudviklingsforum

Lejre Turistforening har en repræsentant i Lejre Erhvervsudviklingsforum. Anders Knudsen, Sonnerupgaard, har idag den post.

Lejre Turistforenings turismestrategi

Vi har i løbet af efteråret udarbejdet følgende strategi for vores arbejde:

Vi skal arbejde med de projekter, der kan give indtægter for kommunens virksomheder og borgere d.v.s. arbejde for at udvikle turistøkonomien i kommunen ud fra en målsætning om, at indsatsen især skal gå på at få støtte initiativer, der skaber indtægter for kommunens borgere.

  1. Vi skal arbejde for at udvikle en helårsturisme
  2. Vi skal arbejde for at de eksisterende tilbud/muligheder udnyttes bedre
  3. Vi skal arbejde for at Fjordsamarbejdet etableres
  4. Vi skal indlede et nærmere samarbejde med kommunens erhvervschef jævnfør målet om at udvikle turisterhvervet i kommunen.

Lejre Turistforenings forslag til planen for Nationalparkens virke de kommende 6 år:

  1. I Nationalparkplanen nævnes, at man kunne arbejde for at etablere sommerrutefart mellem havne på Roskilde Fjord. Vi vil foreslå, at man også vil arbejde for at der blev etableret særlige sommerbusruter for turister. Bussen skulle køre på udvalgte dage og skulle kunne transportere cykler. (I Nationalpark Thy har man haft en sådan sommerbusrute).
  2. Etablering af sommerfærgerute til Eskilsø
  3. Etablering af et net af cykelruter med standardiserede ruteskilte og et detaljeret guidemateriale
  4. Nationalparken søges udvidet til bl. a. at omfatte Ryegård Gods og kysten ved Ejby og Ejby Ådal
  5. Modernisering af eksisterende seværdighedsskilte og etablering af et skilteprogram

Se iøvrigt foreningens hjemmeside: www.lejreturistforening.dk og vores Facebook side, hvor der løbende lægges materiale ud.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lejre Turistforening

Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre    lychlarsen@hotmail.com 

Rikke Falck ,  Egholm

Wolfgang Framke, Hvalsø

Asta Rasmussen, Ejby

Gert Fabrin, Hvalsø

Kurt Wollesen, Kirke Sonnerup

Nyhedsbrev 2

Nyt fra Lejre Turistforening

Invitation til møde om udviklingen af turisterhvervet i  samarbejde med Lejre Erhvervsforum

Mandag den 23. november 2015

  1. 19:00 21:00

i Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre

Tilmeldingsfrist den 20. november 2015  til lychlarsen@hotmail.com

Se mere om mødet i vedlagte fil !

Lejre Turistforenings vigtigste aktiviteter siden generalforsamlingen

Sommerhusmødet i Karleby Forsamlingshus

Foreningens store projekt i foråret 2015 var afholdelsen af et møde mellem de store sommerhusudlejningsbureauer og så sommerhusejere i Lejre Kommune. Mødet blev afholdt i Karleby Forsamlingshus d. 22. maj 2015. Mødet resulterede i, at en håndfuld ejere af sommerhus tegnede kontrakt om udlejning af deres sommerhus.

Umiddelbart kan det synes af lidt, når man tager i betragtning, at der er ca. 2000 sommerhuse i kommunen, men bureauerne var meget tilfredse med mødet. Et af dem fortalte, at de havde engang forsøgt at få flere af sommerhusejerne på Fyn til at komme til et orienteringsmøde om udlejning af deres sommerhus. Bureauet havde lokket med spisning og underholdning ved en kendt person fra TV. De måtte aflyse mødet, da der var ingen, der meldte sig til arrangementet. Se mere om vores arbejde med dette arrangement i den vedlagte fil

Lejre Turistforenings betydning for denne sag

Sagen viser tydeligt, hvorfor det er vigtigt at have en forening som Lejre Turistforening. Kommunen ville ikke kunne arrangere et sådant møde; det ville nok også have været svært for et udlejningsbureau at få folk til at møde op – se eksemplet fra Fyn.

I den situation er det muligt for en forening som Lejre Turistforening, der hverken er kommunal eller en virksomhed inden for udlejningsbranchen, at vække folks interesse for at deltage i mødet. Vi er nemlig ikke part i sagen på anden måde, end at vi repræsentere borgere med interesse for udviklingen af turismen i Lejre Kommune.

Cykelturisme – cykelruter

I Lejre Turistforenings bestyrelse er vi meget optaget af at udvikle cykelturismen i kommunen. Vi mener, at kommunen har meget at tilbyde inden for det aspekt af turistøkonomien. Vi har et tæt samarbejde med Lejre kommune om sagen og har deltaget i flere møder om udvikling af produktet. Flere af bestyrelsens medlemmer har udarbejdet forslag til cykelruter, som med fordel vil kunne bruges af turister og af lokale, se dem her på hjemmesiden.

Lejre Turistforenings betydning for denne sag

Foreningen har i denne sag været  en vigtig sparringspartner for kommunen. En rolle som vi er glade for at kunne udfylde. I bestyrelsen repræsentere vi alle områder af Lejre kommune og har en stor kontaktflade og et stort lokalkendskab, som er vigtig i en sag om udbygningen af lokale cykelruter.

Vi forsøger også i vores beskrivelse af de enkelte ruter at give hver enkelt rute en form for karakter, så man på forhånd kan vide om ruten er egnet for familier med børn eller om den er mere krævende. Vi fortæller også om hvor mange kilometer cykelsti, der er på ruten og om den går langs befærdede landeveje eller ej. Oplysninger som kun kan fremskaffes gennem et godt lokalkendskab – vi har nemlig gennemcyklet ruterne !

Det videre arbejde i udviklingen af cykelruter

Næste fase vil blive, at vi leverer materiale til at give de enkelte ruter en fortælling, som kan gøre det ekstra tiltrækkende for turisterne med familie og for lokale cyklister at benytte sig af ruterne. I den fase håber vi på at kunne få hjælp fra medlemmerne.

Desuden håber vi på, at det vil lykkes at får ruterne afmærket i landskabet, så man trygt kan begive sig afsted og desuden vil skiltningen kunne lokke flere ud på turene.

Evaluering af turistkontoret i Sagnlandet Lejre

Foreningen har foreslået at der blev lavet en evaluering af turistkontorets virke i det forgangne år. Forslaget blev positivt modtaget af de involverede parter (VisitLejre og Sagnlandet lejre) og vi havde et godt møde herom d. 26. 10.

Lejre Turistforenings betydning for denne sag

I denne sag har vi også kunnet gå ind i sagen som en tredjepart, der hverken repræsenterer VisitLejre/kommunen eller turistkontoret, og være dem, der som engagerede og interesserede borgere med en bred baggrund og erfaring, kan være med til at udvikle produktet.

Udviklingen af turismen i Lejre Kommune i almindelighed

Foreningen har også i denne sag været en vigtig sparringspartner for kommunen, hvis ressourcer til udviklingsarbejdet ikke er ret store. Vi har været til flere møder også om den sag, og vi betragtes som en vigtig partner i den diskussion fra kommunal side. Vi har været i dialog med kommunen om VisitLejre hjemmesiden, om diverse turistbrochurer og andre produkter udarbejdet af eller i samarbejde med VisitLejre og om den fremtidige udvikling af Lejres turisme.

Et lokalt guidekorps ?

Hvad husker man bedst fra et besøg et fremmed sted ? Det vil jo være kultur- og naturoplevelserne, maden og ikke mindste kontakten med lokale beboere og deres fortællinger om deres egn. I Lejre Turistforening har vi talt om, at det kunne give Lejre området en ekstra kvalitet, hvis vi kunne samle et korps af lokale guider, som kunne fortælle besøgende om egnen. Til det videre arbejde i den sag vil vi få brug for både jer, medlemmerne af Turistforeningen, og for andre interesserede, så vi kan udvikle et produkt, der vil kunne give både turisten og lokale en god oplevelse, når de bevæger sig rundt i Lejre Kommune.

Bestyrelsen

Lejre Turistforening

 

 

Nyhedsbrev 1

Lejre d. 27. april 2015

Kære medlemmer af Lejre Turistforening

Vi er gået ind i et nyt foreningsår. Mange har betalt deres kontingent for 2015, men der er stadig en del, der ikke har fået gjort det. Jeg vil opfordre de af jer, der ikke har fået betalt endnu, til at indbetale de 100 kr på konto: 2281 8980687849 i Nordea. Jo flere vi er, jo stærkere står turistsagen i Lejre Kommune

Lejre Turistforening deltager i Lejre Kulturdage med følgende tilbud til kommunens borgere og andre interesserede:

Tirsdag, den 28. april kl. 19.00: Guidet byvandring i Hvalsø

Gert Fabrin, Hvalsø, fører an på vandringen i Hvalsø. Temaet er byudvikling. Varighed: Ca. 1 1⁄2 time. Mødested: Projektkontoret Vores Hvalsø, Hovedgaden 12, Hvalsø. Mødested: Projektkontoret Vores Hvalsø på Hovedgaden i Hvalsø

Søndag den 3. maj kl. 14:00: Cykeltur til Bistrup skovene

Wolfgang Framke, Hvalsø, er turleder på en cykeltur, der udgår fra Hvalsø. Længde: ca. 25 km, Varighed: 1- 2 timer. Mødested: Kropladsen i Hvalsø. Alle kan deltage.

Tirsdag den 5. maj kl. 19:0021:00: Guidet tur i og omkring Lejre Stationsby

Hans Jørgen L. Larsen, Højby, vil være guide på en tur i og omkring Lejre Stationsby. Turlængde: 3 km. Mødested: Domus Felix, Bygaden 22, 4320 Lejre. I

Onsdag den 6. maj kl. 17:00: Vi løber i Ejby Ådal

Asta Rasmussen, Ejby, fører an i løbeturen. Vi tager udgangspunkt i Ejby og vi løber på de smukke skrænter mellem Kyndeløse og Ejby Ådal. Alle i nogenlunde kondition kan deltage. Turlængde: 6,4 km. Vi løber ca. 8 km/time. Mødested: Parkeringspladsen ved Bramsnæsvighallen.

Tilmelding: Lejre Turistforenings hjemmeside. www.lejreturistforening.dk.

Lejre Turistforening har fået lavet en ny folder for foreningen, se den på hjemmesiden:  www.lejreturistforening.dk . Den vil også blive trykt i 500 eks.

Siden sidste august har vi – efter opfordring fra kommunalpolitikere – arbejdet for at få et orienteringsmøde i stand mellem sommerhusejere i kommunen og udlejningsbureauerne. Det har været en ret krævende proces, men nu er det faldet på plads.

Mødet afholdes fredag d. 22. maj kl. 19 – 21.30 i Karleby Forsamlingshus. Der vil udgå breve til ejerne og der vil blive annonceret om mødet i Lejre Lokalavis senere.

Lejre Turistforening har også været inddraget i arbejdet med at få udarbejdet en række pakker til oplevelsesture til kommunen, som især er beregnet for grupper, der gerne vil besøge kommunen og få en række oplevelser nemt serveret. Pakkerne vil indeholde kaffe/frokost tilbud.

Et godt tiltag for at tiltrække flere turister til kommunen og for at give kommunens oplevelsessteder og spisesteder en større tilgang af besøgende/spisende/kaffedrikkende gæster.

Bestyrelsen

Lejre Turistforening