“Tiden går – timeglas i Allerslev Kirke”

Ved siden af prædikestolen i Allerslev Kirke hænger der fire timeglas, der blev sat op omkring år 1700. 4 timeglas ? Ville et timeglas ikke være nok, hvis man forestiller sig, at formålet med timeglasset skulle være at fortælle præsten, at nu må han snart holde op med at prædike. Time-glassene kom ind i kirkerne efter Reformationen i 1500-tallet, hvor prædikenen på dansk blev en vigtig del af gudstjenesten. I begyndelsen var det svært at finde præster, der var uddannet til at holde taler/prædike, men som tiden gik, var flere og flere præster blevet uddannet nok til at kunne stå og prædike. Prædikerne blev længere og længere og selvom det allerede tidligt var blevet bestemt, at prædikenen ikke måtte vare længere end en time, blev den grænse ofte overskredet. Gudstjenester kunne da nemt vare mere end 3 timer.

Løsningen på det problem blev, at der blev sat timeglas op ved prædikestolen, så både præst og menighed kunne se, hvor megen tid der var gået eller var tilbage af den time, en prædiken måtte vare. Det fortælles, at nogle præster dengang kunne finde på at vende glasset, når der var gået en time med den bemærkning, at menigheden plejede at kunne lide et glas mere! Andre skulle have søgt at fastholde menigheden ved at låse kirkens dør, når gudstjenesten begyndte.

Når der i Allerslev er sat 4 timeglas sammen, skyldes det formentlig, at det ene glas viste, at et kvarter var gået, det næste at 30 minutter var gået, det tredje glas viste, at der var gået 45 minutter og endelig viste det sidste glas, at der var gået en time. Hvis præsten havde for vane at improvisere undervejs i prædikenen, kunne han så på glassene se, hvor lang tid han havde tilbage.

 

Lejre Tuiristforening

Hans Jørgen L. Larsen

Ejby Bro – i dag siger vi Ejby havn.

Her lagde dampskibene engang til, og på dette idylliske sted har der altid færdedes fiskere og hvalfangere.

Der er stadig fiskere, men nu er det fritidsfiskere og de, og havnens venner, passer godt på Ejby havn.

Man føler sig næsten hensat til Norge, når man på vej ned til havnen lige pludselig ser udover Isefjorden fra små 25 meters højde og derefter skal igennem to skarpe hårnålesving på den meget smalle vej for at nå ned til havnen.

Udsigten over Isefjorden er storslået og livet og samværet i havnen er værd at opleve.

Bebyggelsen ved havnen har karakter af et velbevaret fiskerleje, hvis miljø i dag holdes ved lige af fritidsfiskerne og havnens venner. Her er fiskerhuse, bådhuse, redskabshuse og stejleplads og for ikke mange år siden havde Maja og Hans et østersbrug.

I 2015 kom de første nye værkstedshuse til efter mange ansøgninger og samtaler med kommunen. Hans Larsen, ham med østersbruget, og Jens Guldbrand, lavede tegningerne til de nye huse. Siden er der kommet flere nye fiskerhuse, toiletter og et udsigtshus. Udsigtshuset kan foreninger og institutioner i Lejre kommune frit bruge når de har brug for læ til madpakken. Og har man brug for fiskeredskaber til børnene, så er de også i udsigtshuset. Hvis man vil låne udsigtshuset, så skal man bare henvende sig til en af havnens venner: Sabine Schock på mail:. Schock.sabine@gmail.com

Så får man besked på hvordan man kan låne udsigtshytten.

Du kan også træffe Buller, han sørger for at alle vinduer er pudsede. På samme måde har alle, der bruger havnen, forskellige opgaver.

Lejre kommune giver et årligt tilskud, efter ansøgning, til vedligehold og rengøring af toiletterne, så de altid er pæne og rene.

Besøg havnen, fx til den årlige sommerfest som Bylauget og Ejby Havn arrangerer i fællesskab. Få en snak med Buller eller de andre der har deres gang på havnen, alle kan fortælle en god historie.

 

Asta Rasmussen

Lejre Turistforening

Ejby Stenstrøning

Når solen står lavt, og de mange sten kaster lange skygger, hviler der en forunderlig stemning af urtid over stedet.

Når du kører fra Ejby til Kirke Hyllinge kommer du over Ejby å. Og kigger du til højre ser du ud over stenbestrøningen. Den er fredet fordi den er et meget karakterfuldt eksempel på, hvordan Danmark kunne se ud, før bønderne begyndte at rydde for sten.

Fredningen blev gennemført i 1940 for at bevare stenene på engen, som omfatter 2 ha. Man skønner at der i alt er ca. 1000 kubikmeter sten på engen, som Ejby Å løber igennem.

Stenene er transporteret hertil af isen for ca. 15 000 år siden. Stenbestrøningen er en del af Ejby Ådal, der strækker sig fra Uglestrup Mose til Isefjorden. Ådalen bærer præg af kraftig afstrømning under isens afsmeltning.

Stenbestrøningen kan opfattes som en ”dødfødt” ås, for der er tale om, at de største sten, der blev ført med i en rivende strøm i en sprækkezone i isen, er aflejret her.

Der er ikke offentlig adgang til stenbestrøningen, men den ses fint fra broen, der fører cykelstien over Ejby Å.

Nu går der køer og heste som afgræsser arealet.

 

Asta Rasmussen

Lejre Turistforening

Blomsterflor langs Munkholmvej.

På en af mine cykelture, fik jeg øje på et sandt blomsterflor, på et par hundrede meters længde og 1 meters bredde, langs Munkholmvej mellem Ryegaard Dyrehave og Langtvedkrydset. Herligt at opleve et blomsterflor i september, ganske uventet.

I dette tilfælde er det Trudsholm og Ryegaard Godser, der har sørget for dette blomsterflor. Det skulle glæde mig meget, hvis eksemplet fra Munkholmvej kunne ”brede sig” til flere landevejsgrøfter langs Lejre Kommunes veje.

Kurt Wollesen

Lejre Turistforening

“I skovens dybe stille ro”

Der er mange smukke skove i Lejre. Det største skovparti er, hvad man kan kalde for Hvalsø skovene, der omfatter en gruppe sammenhængende skove med forskellige navne og forskellige ejere. Statsskovene – Bidstrup skovene – er et spændende skovområde at gå ture i eller cykle igennem. Der venter den besøgende mange varierede naturoplevelser. Jeg har gået flere gange ad den gule rute i Storskoven og Valborup Skov (der er lavet en vandretursfolder for Bidstrup Skovene, den kan fås på biblioteket). Turen er i sin helhed ca. 5,5 km lang. Turen er meget varieret, men det der gjorde størst indtryk på mig, var det overraskende syn af Elverdamsåens forløb inde i skoven – ikke så langt fra dets udspring i Valborup Skov. Jeg kom ad ruten fra syd fra Tradshusvej og gik uvidende om, hvad der ventede mig, i retning af det nordvestlige hjørne af Valborup Skov og så lå den der pludselig.

Den skarpt afskårne dal, dyb og med stejle sider. Det var Elverdamsdalens forlængelse ind i skoven, i bunden kunne man lige ane det lille vandløb, Elverdamsåen. Jeg har siden været forbi flere gange og er hver gang blevet forbløffet og overrasket over dalens dybde og stejlhed inde i en typisk dansk løvskov. Den gule rute fortsætter langs med dalen ud til skovbrynet mod nordvest. Fra skovbrynet har man så en meget fin udsigt over Elverdamsdalens videre forløb mod nord. Elverdamsdalen er imponerende i al sin magt og vælde ude i det åbne land, men inde i skoven står den gamle smeltevandsdal med forbløffende dybde og skarpe konturer og gør et anderledes og meget overraskende indtryk på skovvandreren.

 

Lejre Turistforening

Hans Jørgen L. Larsen

 

“Vandringsmann, hör nu min basfiol!”

En vandringsmand og beboerne på begge side af Lejre Vig ville i midten af 1700-tallet have kunnet høre musik på stille sommeraftener ude fra vigen. Musikken kom fra Johan Ludvig Holsteins chalup, der sejlede rundt på fjorden med greven og hans gæster og så en musikant fra Roskilde, hvilket instrument han brugte, melder historien ikke noget om, men det kunne være en violin, dog nok ikke en kontrabas som basfiolen i Bellmans sang: “Gubben ä gammal” fra 1790.

Chaluppen blev roet af 6 roere. De var alle iklædt liberi syet af Ledreborgs egen skrædder, der boede ved Ledreborg Allé. Når chaluppen ikke blev brugt blev den opbevaret i et bådehus. Ved siden af bådehuset blev der opført to huse til et par husmænd, der skulle holde øje med chaluppen. Stedet kom til at hedde Sluphuse; navnet var en sammensætning af en forvanskning af ordet chalup og så huse. Sluphuse ligger for enden af den private vej, Sluphusvej, ud til Lejre Vig ved Lejre Ås udmunding i vigen. Chaluppen blev brugt i en kort periode fra 1755 til Johan Ludvig Holsteins død i 1763.

 

Hans Jørgen L. Larsen

Formand

Lejrer Turistforening