Nyhedsbrev 2019

Lejre januar 2019

Lejre Turistforening

Foreningsnyt 

download nyhedsbrevet her: http://www.lejreturistforening.dk/wp-content/uploads/2019/01/Uddybning-Nyhedsbrev-2019.docx

 1. Turister og den kollektive trafik – et overset potentiale!

I Dagbladet d. 28. december 2018 stod der, at et nyt samarbejde mellem turistorganisationer og trafikselskaber skal skabe vækst i den sjællandske turisme. I en rapport fra maj, udarbejdet i et samarbejde mellem diverse ministerier, regionerne, det Nationale Turistforum og COWI, peges der på en række tiltag, der kan styrke turisters brug af den kollektive transport og dermed være med til at forløse et uudnyttet vækstpotentiale i dansk turisme. Der skal udvikles en række projekter inden for området. De skal ligge klar til april og evalueres i efteråret 2019

Vi har længe set og talt om i Lejre Turistforening, at det forhold i høj grad også gælder for Lejre området takket være jernbanelinjen til Kalundborg. Desuden er der også flere busruter, der med fordel kan bruges af turister, f.eks. linje 207 fra Osted til Roskilde over Gevninge, Herslev. Både med tog og bus kan man medbringe sin cykel.

Lejre er således godt med på det område, selvom det kunne være bedre.

Vi har f.eks. foreslået, at der bliver indsat en nationalpark bus, der kan bringe folk rundt i nationalparken om sommeren, sådan som man har afprøvet flere modeller for i Nationalpark Thy

Da vi for et par år siden arbejdede med at få tyske cykeltursarrangører som Mecklenburger Radtour og Velociped gjort interesseret i at bringe turpakker, udviklet af os i samarbejde med Sonnerupgård, i deres kataloger, så var det netop med udgangspunkt i, at turister, der tog til Lejre, ville kunne komme langt omkring i fjordlandskabet og i skovene på cykel og samtidig ville de nemt kunne besøge Roskilde og København ved at udnytte jernbanen.

Det projekt strandede i første omgang på manglende interesse fra bl. a. de tyske bureauers side.

 Den nye interesse for at gøre brug af den kollektive trafik i forbindelse med udviklingen af turismen i et område, betyder, at vi her i Lejre også igen må gøre både private og offentlige aktører opmærksom på de muligheder, der ligger i at bruge den eksisterende offentlige trafik i udviklingen af en bæredygtig turisme.

Det er dog overraskende, at man først nu i en offentlig rapport for alvor ser potentialet i den kollektive trafik også for udviklingen af turismen.

 Bæredygtig turisme

I Turistforeningen ser vi det som et vigtigt mål at styrke en bæredygtig udvikling af den lokale turisme. Det vil bl. a. sige, at borgerne i kommunen skal være med på planerne for en udvikling af turismen. Vi vil primært arbejde for at der udvikles en turisme, der lægger vægt på vandre-, cykel-, fiske-, sejle-, natur- og kulturturisme.

Som det har været påpeget adskillige gange, har Lejre Kommune og Fjordlandet i det hele taget, et stort potentiale for udviklingen af turismen på disse områder.

Vi er derfor meget engageret i arbejdet for en forbedring af cykelstier og cykelruter, vandrestier og vandreruter

 1. Stiplan for Lejre Kommune

Vi har således bidraget med mange forslag til udbygning og forbedring af cykelstier i kommunen i forbindelse med det kommunale arbejde med Stiplanen i 2018.

 1. Vandreture – trekking 2017 og 2018

I 2017 udviklede vi en række trekkingtilbud. Vi ville vise, at det kunne lade sig gøre at udvikle og sælge den slags tilbud til en bred kreds, som kunne klare at gå 15 km på en dag. Vi prøvede også at kombinere vandretilbuddet med gourmet – og kulturoplevelser. Det lykkedes at sælge tre guidede trekkingture. Vi fik støtte fra Lejre Kommune og Nationalparken til annoncering af turene.

Tilbagemeldinger fra turene gjorde, at vi forsøgte igen i 2018 at udbyde færre ture, kun en af dem blev gennemført, også denne gang fik vi støtte fra Nationalparken til annoncering.

 Læren af de to års erfaringer og af cykelpakketilbuddet i 2017 er, at vi skal

udvikle annonceringsindsatsen på nettet og også i den trykte presse omkring Lejres muligheder og særligt gøre opmærksom på, hvor let det er at komme ud til

naturoplevelserne med kollektiv trafik fra København.

Nationalparken Skjoldungernes Land gør allerede nu en stor indsats på området; det samme vil også komme til at gælde for Fjordlandet.

 1. Skjoldungestierne

Skjoldungestierne er et vigtigt aktiv for udbygningen af den bæredygtige turisme i Lejre-Roskilde området. Vi har fået et godt kendskab til stiernes tilstand gennem de trekkingture, vi har tilbudt i 2017 og 18.

Vores guide på trekkingturene, Carsten Christiansen, har udarbejdet en

mangelliste, som sammen med andres oplevelser med mangler ved Skjoldungestierne er sendt til Nationalparken, der jo har en slags ansvar for stiernes tilstand.

 Det har betydet, at vi deltog i et møde med Nationalparken, kommunerne og andre med praktiske erfaringer med stierne og arkitektfirmaet, Norrøn. Norrøn skal arbejde med en udvikling af Skjoldungestierne.

 1. Lejre / Fjordlandet – et midtsjællandsk vandreparadis!? Kunne det lade sig gøre?

Inspireret af fortællingen om Camønoen og med den viden og det kendskab, vi har til vores områdes muligheder for vandring og cykling, vil vi se, om det ikke kunne lade sig gøre at skabe et tilsvarende projekt her på egnen.

Vi planlægger at invitere folk, der har været med til at udvikle Camønoen til et møde her i Lejre for at få gode råd til, hvordan man kunne gribe en sådan proces i gang.

Så håber vi, at andre vil være med til at udvikle produktet. Vi har allerede talt med Nationalparken om ideen.

 1. Et trekking/outdoor oplevelsesbureau

Bag den lidt specielle overskrift gemmer der sig tanken om at etablere et bureau, der kunne formidle og udvikle outdoortilbud i det område, der er omfatte af

Fjordlandsamarbejdet.

Ved flere møder arrangeret af Nationalparken er det blevet tydeligt, at vi bare her i Lejreområdet har adskillige personer, der gerne vil tilbyde outdoor aktiviteter, men som har svært ved finde midlerne til at markedsføre sig til et bredere publikum.

Vi forestiller os, at den forretningsmodel, som Ebeltoft Outdoor er bygget op omkring, kunne være en måde at gribe det an på.

Vi har arbejdet med sagen et stykke tid og vil arbejde videre med den i den kommende tid, da vi mener, at der i et område, som Fjordlandet (Roskilde, Lejre,

Frederikssund og Holbæk kommuner) skulle være grundlag for at drive sådan en virksomhed.

 1. Udbringning af turistbrochurer

Turister efterspørger stadig brochurer i papirudgave. De små kortfoldere om Gudernes Stræde og Skjoldungstien forsvinder fra hylderne rundt om i

turistinspirationsstederne i kommunen.

Vi har længe bedt om, at VisitLejre tog opgaven op for at sikre en løbende supplering af beholdningen af brochurer på museer og Sagnlandet.

Det lykkedes i 2018 at finde en ordning, så kommunen har et centralt lager af lokale turistbrochurer og kort, som de så også sørger for at fordele til de

relevante steder hen ad vejen.

 1. Et nyt turistkort over kommunen

Vi har drøftet udvikling af et nyt kortmateriale til brug for turister med Lejre Kommune og Nationalparken. Vi mener, at der er virkelig brug for et bedre kortmateriale, der vil kunne hjælpe turisterne med at få maksimal glæde af de mange oplevelser, man kan finde i kommunen. Den sag begyndte vi at se på i 2017 og vi mener stadig væk, at der mangler sådan et kort og vil arbejde for, at der bliver udarbejdet et.

 1. Nationalparken Skjoldungernes Land og Lejre Kommune

Vi har i det forgangne år haft et meget tæt samarbejde med Nationalparken, der også støttede vores udbud af trekkingture økonomisk. Vi er godkendt til at være med i Nationalparkens Partnerskabsprogram.

Ligeledes fortsatte vores gode samarbejde med Lejre Kommune også i 2018.

 1. Glimt fra Lejre

Vi fortsætter vores samarbejde med Dagbladets lokale redaktion om serien “Glimt fra Lejre” på Dagbladets Lejre sider. Vi vil fortsat finde nye glimt at fortælle om, da der er kommet en del positive reaktioner på de små artikler, der hidtil er blevet bragt. Der er endda nogle, der har foreslået, at vi udgiver alle artiklerne i bogform!

 1. Byvandring

I 2018 indbød vi til en velbesøgt byvandring i Gershøj, hvor lokalhistorikeren

Karl-Johan Rubæk fortalte om byen. Vi indbyder i foråret igen til byvandring. Der vil komme nærmere besked herom senere.

 1. Hjemmeside og facebook

På vores hjemmeside: www.lejreturistforening.dk kan man finde flere forslag til cykelrundture i kommunen. Alle afprøvet af bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen kan desuden findes på Facebook.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Beretningen for foreningsåret 2016 – 2017

Foreningen

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder

Der er blevet oprettet en Facebook side, som løbende forsynes med billeder fra kommunens store og små seværdigheder. Billeder og tekst er hovedsagelig lavet af bestyrelsens medlemmer.

Vi har leveret en lang række små artikler (16) om Lejre i serien: Glimt af Lejre i Dagbladet. Modtaget godt af læserne. Serien fortsætter – der ligger 4-5 artikler på lager.

Vi har skrevet til ROMU og spurgt om ikke Gl. Lejre området skulle indgå i ansøgningen om at komme på UNESCOs verdensarv.

Vi har spurgt Roskilde Lokal TV om de ikke ville lave en udsendelse om Lejres fortræffeligheder ved Turistforeningen, de var positive over for ideen, men mere er der ikke sket.

Følgende medlemsarrangementer har været afholdt: Byvandring i Osager (1.maj), Kr. Hyllinge (2.10) og Gevninge (2.4.17). Foredrag om 9. april 1940 og rundvisning på Egholm Våbenmuseum (27.9.)

Høringssvar er blevet indgivet i forbindelse med høringsrunden om Nationalpark planen.

Foreningen tog initiativ til, at den seneste Beowulf film blev vist i Hvalsø Bio med indledning ved Lars Holten (Sagnlandet) og Tobias Mortensen (fra Danmark bliver til). Hvalsø Bio stod for arrangementet ( 26.3. 17)

Foreningen har været repræsenteret ved Lejre Erhvervsforums arrangementer og erhvervsdating.

Samarbejdet med Udvalget for Erhverv og Turisme

 Foreningen har samarbejdet tæt med VisitLejre og Udvalget for Erhverv og turisme

Dialogmøde med udvalget, Sagnlandet og Nationalparken d. 11. 1. 17

Besøg hos VisitKerteminde sammen med udvalget d. 26. 1. 17

Har rådgivet udvalget om den fortsatte placering af turistkontoret i kommunen.

Har læst korrektur på VisitLejre Magasinet i 2016 og 2017

Der har desuden været løbende kontakter mellem VisitLejre og foreningen

Initiativer

 Foreningen har udviklet cykelpakker sammen med Sonnerupgaard og BikeRent i Hvalsø. Pakken bliver udbudt af Sonnerupgaard i 2017. Vi henvendte os i den forbindelse til Mecklenburger Radtour for at spørge om de ville optage vores pakker i deres store katalog dog uden resultat.

Beowulf filmforevisning, se ovenfor.

Opbygget et guidekorps på 13 personer, listen ligger på VisitLejres hjemmeside.

Arbejdet for etableringen af et vandrehjem i kommunen. Vi har taget kontakt til Danhostel og besigtiget  Lyndby gl. rådhus for at undersøge om den bygning kunne bruges til et kombineret vandrehjem og evt. borgerhus for Lyndby. Har samarbejdet med Lyndby Bylaug i den forbindelse. Det vil dog blive for dyrt at ombygge det til vandrehjem. vi vil fortsat arbejde for at få et vandrehjem i kommunen (muligheder: Lindenborg kro og Osted kro)

Udarbejdet 4 endags vandreturspakker med lokale guider, udbudt til salg i sommeren 2017. Pakkerne er i første omgang beregnet for beregnet for det københavnske publikum. Nationalparken og VisitLejre støtter projektet.

Kontaktet Udvalget for Erhverv og Turisme og Nationalparken vedr. en løbende udskiftning af de skilte, der står ved seværdighederne rundt om i kommunen og som for en dels vedkommende er nedbrudte af vind og vejr. Positivt modtaget.

Vi har foreslået, at Turistforeningen kontakter de lokalhistoriske foreninger med henblik på at få en oversigt over hvor mange skilte der er og hvilken stand de er i. Derefter vil det være op til Nationalparken og/eller kommunen at udskifte skiltene.

Hans Jørgen L. Larsen

Lejre turistforening inviterer

 

Lejre Turistforening inviterer til

9. april 1940 på Våbenmuseet på Egholm Museum

Tirsdag d. 13. september kl. 19 – 21

Historikeren Hans Jørgen L. Larsen, Lejre, fortæller om 9. april 1940,

Rikke Falck, Egholm Museum, fortæller om museets 2. verdenskrig samling.

Kaffe

Gratis adgang for medlemmer af Lejre Turistforening, 100,- kr for andre.

Kr. Hyllinge – stationsby og landsby

Byvandring ved Flemming Damgaard Larsen

Søndag d. 2. oktober kl. 14

Mødested: Kr. Hyllinge Bibliotek.

Kaffe på Station 14, hvor Flemming Damgaard Larsen fortæller videre

Gratis for medlemmer af Lejre Turistforening, 50,- kr for andre

Lær din kommunes hemmeligheder at kende !