Beretningen for foreningsåret 2016 – 2017

Foreningen

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder

Der er blevet oprettet en Facebook side, som løbende forsynes med billeder fra kommunens store og små seværdigheder. Billeder og tekst er hovedsagelig lavet af bestyrelsens medlemmer.

Vi har leveret en lang række små artikler (16) om Lejre i serien: Glimt af Lejre i Dagbladet. Modtaget godt af læserne. Serien fortsætter – der ligger 4-5 artikler på lager.

Vi har skrevet til ROMU og spurgt om ikke Gl. Lejre området skulle indgå i ansøgningen om at komme på UNESCOs verdensarv.

Vi har spurgt Roskilde Lokal TV om de ikke ville lave en udsendelse om Lejres fortræffeligheder ved Turistforeningen, de var positive over for ideen, men mere er der ikke sket.

Følgende medlemsarrangementer har været afholdt: Byvandring i Osager (1.maj), Kr. Hyllinge (2.10) og Gevninge (2.4.17). Foredrag om 9. april 1940 og rundvisning på Egholm Våbenmuseum (27.9.)

Høringssvar er blevet indgivet i forbindelse med høringsrunden om Nationalpark planen.

Foreningen tog initiativ til, at den seneste Beowulf film blev vist i Hvalsø Bio med indledning ved Lars Holten (Sagnlandet) og Tobias Mortensen (fra Danmark bliver til). Hvalsø Bio stod for arrangementet ( 26.3. 17)

Foreningen har været repræsenteret ved Lejre Erhvervsforums arrangementer og erhvervsdating.

Samarbejdet med Udvalget for Erhverv og Turisme

 Foreningen har samarbejdet tæt med VisitLejre og Udvalget for Erhverv og turisme

Dialogmøde med udvalget, Sagnlandet og Nationalparken d. 11. 1. 17

Besøg hos VisitKerteminde sammen med udvalget d. 26. 1. 17

Har rådgivet udvalget om den fortsatte placering af turistkontoret i kommunen.

Har læst korrektur på VisitLejre Magasinet i 2016 og 2017

Der har desuden været løbende kontakter mellem VisitLejre og foreningen

Initiativer

 Foreningen har udviklet cykelpakker sammen med Sonnerupgaard og BikeRent i Hvalsø. Pakken bliver udbudt af Sonnerupgaard i 2017. Vi henvendte os i den forbindelse til Mecklenburger Radtour for at spørge om de ville optage vores pakker i deres store katalog dog uden resultat.

Beowulf filmforevisning, se ovenfor.

Opbygget et guidekorps på 13 personer, listen ligger på VisitLejres hjemmeside.

Arbejdet for etableringen af et vandrehjem i kommunen. Vi har taget kontakt til Danhostel og besigtiget  Lyndby gl. rådhus for at undersøge om den bygning kunne bruges til et kombineret vandrehjem og evt. borgerhus for Lyndby. Har samarbejdet med Lyndby Bylaug i den forbindelse. Det vil dog blive for dyrt at ombygge det til vandrehjem. vi vil fortsat arbejde for at få et vandrehjem i kommunen (muligheder: Lindenborg kro og Osted kro)

Udarbejdet 4 endags vandreturspakker med lokale guider, udbudt til salg i sommeren 2017. Pakkerne er i første omgang beregnet for beregnet for det københavnske publikum. Nationalparken og VisitLejre støtter projektet.

Kontaktet Udvalget for Erhverv og Turisme og Nationalparken vedr. en løbende udskiftning af de skilte, der står ved seværdighederne rundt om i kommunen og som for en dels vedkommende er nedbrudte af vind og vejr. Positivt modtaget.

Vi har foreslået, at Turistforeningen kontakter de lokalhistoriske foreninger med henblik på at få en oversigt over hvor mange skilte der er og hvilken stand de er i. Derefter vil det være op til Nationalparken og/eller kommunen at udskifte skiltene.

Hans Jørgen L. Larsen

Nyhedsbrev 1, forår 2017

Siden sommeren 2015 har vi i bestyrelsen været involveret i mange forhold, som alle viser, at der fortsat er behov for en turistforening i Lejre.

I løbet af 2016 har vi foretaget flere initiativer som skulle kunne tiltrække flere turister til Lejre og som vil være til økonomisk fordel for det lokale turisterhverv – udvikling af cykelpakker i samarbejde med Sonnerupgaard og lancering af fire én-dags vandreturspakker, der præsenteres i den kommende udgave af VisitLejre magasinet.

På generalforsamlingen torsdag d. 2. april i Beboerhuset i Gevninge vil man kunne høre mere om vores arbejde i det forgangne foreningsår.

Kommende arrangementer

 Generalforsamlingen afholdes søndag d. 2. april 2017  kl. 16.30 – 17.00 i Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17, Gevninge, umiddelbart efter byvandringen i Gevninge (se nedenfor)

Dagsorden efter vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden, Hans Jørgen L.Larsen,  lychlarsen@hotmail.com, i hænde senest d. 25. marts 2017.

Bliv mere fortrolig med Gevninge, søndag den 2. april kl.14.00.

Lær din kommunes hemmeligheder at kende !

Vi har i 2016 startet en tradition med at præsentere Lejre Kommunes større og mindre byer for alle interesserede. Vi anvender lokale guider. Vi lagde ud med en byvandring i Osager, hvor Karl Frandsen fortalte, senere gik vi rundt i Kr. Hyllinge hvor Flemming Damgaard Larsen fortalte.

I foråret 2017 kommer turen så til Gevninge, hvor vi bliver vist rundt af en lokal guide søndag d. 2. april kl. 14 – 16.30.

Byvandringen begynder på Kirkepladsen. Man kan parkere ved kirken eller ved Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17. Byvandringen slutter i Gevninge Beboerhus, hvor der fortælles videre om byen og hvor Gevninge Bylaug er vært for en kop kaffe og kage. Efter byvandringen afholdes Turistforeningens generalforsamling.

Nogle af Lejre Turistforenings tiltag i 2016/2017

Filmen om Beowulf i Hvalsø Biograf søndag d. 26. marts 2017 kl. 15

Hvalsø Biograf har efter forslag fra Lejre Turistforening taget den seneste filmatisering af historien om Beowulf på plakaten. Beowulf var en svenske helt, der i en fjern fortid kom Skjoldungekongen Roar i Lejre til undsætning og dræbte trolden Grendel.

Lars Holten, Sagnlandet Lejre, og historikeren Tobias Mortensen fra

“ Danmark bliver til ” vil, inden filmen vises, fortælle om Beowulf sagnet og den historiske baggrund for sagnet.

 Cykelturs – og vandreturspakker

 Cykelturspakke

I 2016 var vi dybt involveret i udarbejdelsen af cykelturspakker, som ville kunne anvendes af lokale overnatningssteder. Vi samarbejdede tæt med Sonnerupgaard og resultatet er nu produktet: En kongerute med landidyl – Sonnerupgaard gods, Hvalsø

Cykelturspakke er udbudt via hjemmesiden: Bed and Breakfast Guide, Denmark, Find tilbuddet på: http://bedandbreakfast.site/dk/events/cykelture/en-kongerute-med-landidyl-sonnerupgaard-gods-hvalsoe/28

Der skulle allerede være kommet bestillinger på pakken.

Vandreturspakker

Vi har haft en ambition om at kunne udvikle en vandreturspakke, som indeholder overnatning og vandreture i Lejre med guide og gourmetmiddag. Vi har nu erkendt at det nok var lidt for stor en mundfuld at starte med, og at vi i stedet må starte med et noget lavere ambitionsniveau. I stedet for har vi lavet 4 vandreturspakker – alle sammen én dags ture uden gourmetmiddage. Den fælles overskrift for pakkerne er: Riv en dag ud af din kalender – giv dig i kast med naturen og historien i Skjoldungernes Land

Vi er indgået i et samarbejde med Visitlejre og Nationalparken om at formidle pakkerne. Målgruppen er natur – og historieinteresserede danskere. Vi gør brug af to af guiderne fra guidekorpset: på natur området: Carsten Christiansen, Ejby, og på historie området: Hans Jørgen L. Larsen, Lejre.

Desuden samarbejder vi med Maritimt Forsøgscenter i Lyndby, Sagnlandet Lejre og Lejre Museum.

De 4 ture har overskrifterne:

Tag på trekking gennem Skjoldungernes Land fra Hvalsø til Lejre 

Tag på trekking gennem Skjoldungernes Land fra Lejre til Roskilde 

The Beowulf Trail  – I helten Beowulfs fodspor til vands og til lands

Oplev historien på flere måder i Skjoldungernes Land – besøg på Lejre Museum, Sagnlandet Lejre, vandretur gennem det historiske landskab i Lejre og i Ledreborg Slotspark

I den kommende udgave af VisitLejre magasinet og på Lejre Turistforenings hjemmeside vil man kunne finde en nærmere præsentation af turene, herunder på hvilke dage de udbydes og priserne for de enkelte ture.

Vandrehjem i Lejre ?

Et af de store problemer for en udvikling af tursimen i Lejre er manglen på overnatningssteder. Vi har undersøgt muligheden for at indrette det tidligere rådhus i Lyndby som vandrehjem. Vi har set på forholdene sammen med direktøren for Danhostel og været i kontakt med Lyndby Bylaug om sagen. Vi er dog nået til den opfattelse, at det vil være en meget stor opgave at få bygningskomplekset omdannet til vandrehjem, som vil kræve store ressourcer.

Korps af guider

Der er nu 13 guider knyttet til guidekorpset. På VisitLejres hjemmeside under menupunktet Ture i Lejre vil man kunne finde en oversigt over guiderne og hvad de tilbyder. Hvis man skulle være interesseret i at komme på listen kan man henvende sig til Hans Jørgen L. Larsen, lychlarsen@hotmail.com

 Samarbejde med Lejre Kommunes Erhvervs – og Turistudvalg

Vi har fortsat et godt samarbejde med Lejre Kommunes Erhvervs – og Turistudvalg. Det har bl.a. givet sig udtrykt i at vi har været  inviteret med til et dialogmøde med udvalget d. 11. januar, hvortil også Nationalparken Skjoldungernes Land og Sagnlandet Lejre var inviteret. Desuden var vi d. 26. januar sammen med udvalget på en meget inspirerende studietur til Kerteminde for at høre om deres måde at udvikle turisme på.

Lejre Erhvervsudviklingsforum

Lejre Turistforening har en repræsentant i Lejre Erhvervsudviklingsforum. Anders Knudsen, Sonnerupgaard, har idag den post.

Lejre Turistforenings turismestrategi

Vi har i løbet af efteråret udarbejdet følgende strategi for vores arbejde:

Vi skal arbejde med de projekter, der kan give indtægter for kommunens virksomheder og borgere d.v.s. arbejde for at udvikle turistøkonomien i kommunen ud fra en målsætning om, at indsatsen især skal gå på at få støtte initiativer, der skaber indtægter for kommunens borgere.

  1. Vi skal arbejde for at udvikle en helårsturisme
  2. Vi skal arbejde for at de eksisterende tilbud/muligheder udnyttes bedre
  3. Vi skal arbejde for at Fjordsamarbejdet etableres
  4. Vi skal indlede et nærmere samarbejde med kommunens erhvervschef jævnfør målet om at udvikle turisterhvervet i kommunen.

Lejre Turistforenings forslag til planen for Nationalparkens virke de kommende 6 år:

I Nationalparkplanen nævnes, at man kunne arbejde for at etablere sommerrutefart mellem havne på Roskilde Fjord. Vi vil foreslå, at man også vil arbejde for at der blev etableret særlige sommerbusruter for turister. Bussen skulle køre på udvalgte dage og skulle kunne transportere cykler. (I Nationalpark Thy har man haft en sådan sommerbusrute).

Etablering af sommerfærgerute til Eskilsø

Etablering af et net af cykelruter med standardiserede ruteskilte og et detaljeret guidemateriale

Nationalparken søges udvidet til bl. a. at omfatte Ryegård Gods og kysten ved Ejby og Ejby Ådal

Modernisering af eksisterende seværdighedsskilte og etablering af et skilteprogram

Se iøvrigt foreningens hjemmeside: www.lejreturistforening.dk og vores Facebook side, hvor der løbende lægges materiale ud.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lejre Turistforening

Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre    lychlarsen@hotmail.com 

Rikke Falck ,  Egholm

Wolfgang Framke, Hvalsø

Asta Rasmussen, Ejby

Gert Fabrin, Hvalsø

Kurt Wollesen, Kirke Sonnerup

 

Lejre turistforening inviterer

 

Lejre Turistforening inviterer til

9. april 1940 på Våbenmuseet på Egholm Museum

Tirsdag d. 13. september kl. 19 – 21

Historikeren Hans Jørgen L. Larsen, Lejre, fortæller om 9. april 1940,

Rikke Falck, Egholm Museum, fortæller om museets 2. verdenskrig samling.

Kaffe

Gratis adgang for medlemmer af Lejre Turistforening, 100,- kr for andre.

Kr. Hyllinge – stationsby og landsby

Byvandring ved Flemming Damgaard Larsen

Søndag d. 2. oktober kl. 14

Mødested: Kr. Hyllinge Bibliotek.

Kaffe på Station 14, hvor Flemming Damgaard Larsen fortæller videre

Gratis for medlemmer af Lejre Turistforening, 50,- kr for andre

Lær din kommunes hemmeligheder at kende !